2 oferty na wykonanie inwestycji przy Batalionów Chłopskich

Dwie firmy wzięły udział w przetargu na „Rozbudowę ulicy Batalionów Chłopskich w Lubartowie”.

Na oferty ratusz czekał do 31 lipca. Kwota, jaką przeznaczył na inwestycję, to 675 259, 26 złotych.  Oferty złożyły firmy – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Lubartowie (kwota 597 835, 41 zł) oraz Firma Strabag sp.z.o.o. z Pruszkowa (kwota 779 935,58 zł).

Przypominamy, że rozbudowa ulicy jest finansowana w ramach projektu Mobilny LOF.
W ramach projektu przy ul. Batalionów Chłopskich powstanie 63 miejsca postojowe o wymiarach 2,5x5m. Pozostałe 3 miejsca będą to miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,6x5m.

Na parkingu powstaną wyspy oddzielające miejsca, na których zostanie posadzona zieleń. Będzie też chodnik i ścieżka rowerowa. Wzdłuż chodnika odcinek ścieżki rowerowej ma mieć nawierzchnię bitumiczną. Planowany termin zakończenia inwestycji to połowa listopada 2020 r.

Sylwia Cichoń