Aby nie być bezrobotnym, korzystaj ze szkoleń

Wzrosła liczba bezrobotnych zarejestrowanych w lubartowskim urzędzie pracy od końca sierpnia ubiegłego roku. Wtedy stopa bezrobocia w Lubartowie wynosiła 14,1 procenta, a w powiecie – 15,4 procent. Na koniec 2012 roku w samym Lubartowie było to już 15,2 procent, a w PUP wskaźnik bezrobocia wyniósł 17,2 procent. Jak uniknąć bezrobocia? Mogą w tym pomóc staże, prace interwencyjne, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo szkolenia – podpowiada dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Lucjan Zbigniew Tomasiak w rozmowie z „Lubartowiakiem”.

Ile osób bezrobotnych zarejestrował Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie w ostatnim czasie?

– Na koniec grudnia ubiegłego roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubartowie zarejestrowanych było 6218 osób bezrobotnych, w tym 3160 kobiet. Jeśli chodzi o miasto Lubartów, na koniec grudnia zarejestrowanych było 1469 osób, w tym 736 kobiet.

Jaką pomoc oferuje urząd pracy tym osobom?

– Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie realizuje takie formy aktywizacji zawodowej, jak: prace interwencyjne, roboty publiczne, staże, dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy.

Z jakich kursów i szkoleń mogą skorzystać osoby zarejestrowane w PUP w Lubartowie?

– Powiatowy Urząd Pracy realizuje usługi szkoleniowe w zakresie szkoleń wskazanych przez bezrobotnego i szkoleń grupowych. Szkolenia wskazane przez bezrobotnego mogą być organizowane przez urząd w każdym kierunku pod warunkiem, że nastąpi zapewnienie zatrudnienia zgodnie z kierunkiem odbytego szkolenia na okres co najmniej 3 miesięcy. Szkolenia grupowe organizowane są zgodnie z planem szkoleń, a ich kierunki są opiniowane przez Powiatową Radę Zatrudnienia. W 2013 roku urząd planuje przeszkolić osoby uprawnione w następujących kierunkach: obsługa kadrowo – płacowa w firmie – 5 osób (EFS); obsługa wózków jezdniowych z podstawami obsługi komputera – 10 osób (EFS); kwalifikacja wstępna przyśpieszona, przewóz rzeczy albo osób – 7 osób; prawo jazdy kat. C+E z egzaminem państwowym – 8 osób; kierowca – operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym-10 osób; obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC) – 6 osób oraz szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy (2 grupy) – 16 osób. Łącznie planuje się przeszkolić 62 osoby.

Czy pracodawcy zgłaszają obecnie chęć zatrudnienia pracowników?

– Tak. W miesiącu styczniu do tutejszego Urzędu wpłynęło 69 ofert pracy, w tym 46 miejsc pracy subsydiowanej (forma pomocy finansowej dla pracodawcy zakładająca redukcję ponoszonych kosztów – red.) oraz 23 miejsca pracy niesubsydiowanej. Oferty pracy dotyczyły m.in. stanowisk pracy: technik prac biurowych, sprzedawca, wizażysta, agent ubezpieczenia, robotnik gospodarczy, przedstawiciel handlowy, pracownik kancelaryjny.

Rozmawiała: Sylwia Nowokuńska