Dziś sesja Rady Miasta

ZAWIADOMIENIE

V sesja Rady Miasta Lubartów odbędzie się w piątek 22 lutego 2019 roku o godz. 16:00 w sali obrad Urzędu Miasta ul. Jana Pawła II 12.

Program:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez miasto Lubartów za rok 2018.

5. Sprawozdanie Burmistrza z przeprowadzonych konsultacji społecznych w zakresie:

a) projektów uchwał Rady Miasta Lubartów w sprawie nadania nazwy ulicy i placu położonych w Lubartowie,

b) projektu uchwały Rady Miasta Lubartów w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Miasta Lubartów na 2019 rok,

c) projektu aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2017-2023”.

6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia
„Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2017-2023”.

7. Wolne wnioski.

8. Informacja Burmistrza o złożonych zapytaniach i interpelacjach radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.

9. Zamknięcie obrad.