230. rocznica uchwalenia Konstytucji. Obchody w Lubartowie

Niech to święto zjednoczy nas i zmobilizuje do wspólnego podejmowania wyzwań współczesności – mówił dziś burmistrz Krzysztof Paśnik podczas lubartowskich obchodów Święta Konstytucji 3 Maja. 

O godz. 10.30 w Bazylice św. Anny odprawiono Mszę świętą w intencji Ojczyzny. Uczestniczyły w niej delegacje samorządów. Kazanie wygłosił  ojciec prof. dr. hab. Andrzej Derdziuk członek Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II KUL oraz przewodniczący VI Wydziału Nauk Teologicznych Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. – Potrafimy się mobilizować w czasach zagrożeń, lecz trzeba się uczyć patriotyzmu w czasach pokoju – nawoływał.

Przedstawiciele samorządów złożyli też kwiaty  pod płytą pamiątkową na budynku Lubartowskiego Ośrodka Kultury.

– Właśnie w dniu 3 maja 1791 roku, po latach niewoli, wewnętrznych waśni i sporów, Polakom zaświeciła „jutrzenka swobody”. Ustawa zasadnicza, która wprowadzała trójpodział władzy, dała równocześnie  powszechną niepodległość, kładła kres anarchii oraz gwarantowała wolność wyznania – mówił burmistrz Krzysztof Paśnik. – Niech to święto zjednoczy nas i zmobilizuje do wspólnego podejmowania wyzwań współczesności – dodał.

To nie koniec uroczystości patriotycznych w naszym mieście.  10 maja odbędzie się koncert online z udziałem  artystów z Filharmonii Lubelskiej. – W ten sposób uczcimy Święto Konstytucji 3 Maja oraz przypadającą na dzień 10 maja 190 rocznicę bitwy pod Lubartowem, stoczonej podczas powstania listopadowego – mówi Adam Kościańczuk, dyrektor LOK.

Katarzyna Wójcik

ojciec prof. dr. hab. Andrzej Derdziuk