25 lat Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych

Prowadzą działania na rzecz rodzin które z różnych powodów nie są w stanie poradzić sobie z problemami rodzinnymi, społecznymi czy zawodowymi. Pomagają osobom bezrobotnych, niepełnosprawnych, seniorom, dzieciom i osobom uzależnionym. Mowa o Stowarzyszeniu Inicjatyw Lokalnych „SIL”. Placówka obchodzi właśnie 25 – lecie istnienia.

Uroczystość zorganizowano 15 lutego z udziałem władz Miasta Lubartów i Powiatu Lubartowskiego. Wśród gości byli między innymi przedstawiciele lubartowskich jednostek: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy oraz wielu stowarzyszeń i placówek, z którymi SIL podejmuje współpracę. Była prezentacja multimedialna, tort i część artystyczna w wykonaniu uczestników Klubu Seniora w Kierzkówce. W spotkaniu wziął udział burmistrz Krzysztof Paśnik, który przekazał życzenia i okolicznościowy grawerton.

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych powstało w lutym 1997 roku. Wcześniej zrodziła się idea utworzenia organizacji pozarządowej. Na początku lat 90 po likwidacji Zakładów Wytwórczych Magnetofonów „Unitra – Lubartów” w 1991 roku wielu mieszkańców pozostało bez pracy. Kilku byłych pracowników Unitry założyło organizację społeczną Komitet Obrony Bezrobotnych. W 1993 roku powstała Lubartowska Fundacja Pomocy Bezrobotnym. Następnie zastąpiło ją Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych, które ma na celu aktywizację zawodową i społeczną, wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu oraz przemocy w rodzinie, wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Placówka współpracuje z Burmistrzem Miasta Lubartów, Wójtem Gminy Lubartów, Starostą Powiatu Lubartowskiego, Powiatowym Urzędem Pracy, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych czy Komendą Powiatową Policji w Lubartowie. Prezesem zarządu Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych jest Jolanta Włoszek, w skład zarządu wchodzą: Małgorzata Babczyńska, Sylwia Wawrzyńczak. Siedziba SIL mieści się przy ul. Kościuszki 5 A w Lubartowie.

Sylwia Cichoń