25-lecie Klubu Abstynenta „Nadzieja”

W sobotę 24 września Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Nadzieja” w Lubartowie obchodziło swój jubileusz 25-lecia. Uroczystości poprzedziła Msza św w kościele Ojców Kapucynów koncelebrowana przez ojca Tadeusza Topolskiego w intencji członków i sympatyków Stowarzyszenia oraz jego dalszej pomyślnej działalności.

Główne uroczystości odbyły się w użyczonej sali bankietowej FPH Woźniak w Lubartowie. Jubileusz zaszczycili zaproszeni goście reprezentujący władze samorządowe naszego miasta na czele z Burmistrzem Januszem Bodziackim oraz kierownikiem Biura ds Rodziny i Profilaktyki Uzależnień UM Lubartów Jolantą Góralską-Lato. Urząd Gminy reprezentowała inspektor referatu podatkowego Teresa Psuj. Obecni byli także członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Licznie zgromadzonych gości (około 250 osób) i sympatyków przywitał Prezes Stowarzyszenia Andrzej Karwat. W kilku słowach przedstawił efekty i potrzebę działalności Klubu w naszym mieście. W imieniu członków Stowarzyszenia Prezes wręczył Burmistrzowi Januszowi Bodziackiemu i Wójtowi Krzysztofowi Kopyściowi pisemne podziękowania za dotychczasową współpracę i finansowe wsparcie. Krótką historię przedstawił w swoim wystąpieniu Sekretarz Roman Kędziora, jeden z pierwszych członków i współzałożyciel Klubu. Bardzo miłym akcentem dla członków Stowarzyszenia było przekazanie przez Burmistrza Miasta okolicznościowej statuetki w podziękowaniu za dotychczasową działalność. W swoim wystąpieniu burmistrz podkreślił rolę posłania, jakie niesie Stowarzyszenie osobom borykającym się z problemem uzależnienia. Swoje podziękowania za dotychczasowe osiągnięcia i dokonania Klubu złożyli także w imieniu Wójta Gminy Teresa Psuj, Jolanta Góralska-Lato oraz Krystyna Bajda- przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Obchody jubileuszu 25-lecia Klubu Nadzieja uświetnił występ Kapeli Ludowej „Lubartowiacy” która od lat zalicza się do grona bliskich przyjaciół Stowarzyszenia. Swój występ zaprezentowała także młodzieżowa grupa hip-hopowa złożona z dziewcząt związanych ze Stowarzyszeniem. Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęła się zabawa taneczna. Nie zabrakło również jubileuszowego tortu, którym częstował przybyłych gości Prezes Andrzej Karwat. Rocznica była także okazją do wielu rozmów na tematy związane z przyszłością i rozwojem Klubu. Zabawa, rozmowy i podziękowania trwały do późnych godzin nocnych. Członkowie Stowarzyszenia „Nadzieja” życzą wszystkim przybyłym gościom wielu radosnych dni, pogody ducha i spotkania na kolejnej rocznicy.

Organizatorzy


dscf9983dscf9979dscf9986dscf9991dscf9999

14555825_1060030637447893_1358832444_ndscf0005dscf9976