25 rocznica nadania Zespołowi Szkół nr 2 w Lubartowie

Te mury przyglądały się wielu pokoleniom.  Patrzyły w oczy uczniów i nauczycieli, poznały ich najskrytsze tajemnice, towarzyszyły im w ich codzienności… Te słowa, które wybrzmiały podczas uroczystości upamiętnienia 25 rocznicy nadania Zespołowi Szkół nr 2 w Lubartowie imienia księcia Pawła Karola Sanguszki, przypominają, że w życiu  społeczności szkolnej, obok zwykłej prozy życia, nauki, dzwonków i sprawdzianów – zdarzają się chwile wzniosłe i ważne.

25 lat temu, 16 czerwca 1998 roku, w historii Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie nastąpiła chwila szczególna. Wtedy to społeczność szkoły zadecydowała, że postawa i życie Księcia P. K. Sanguszki będzie przyświecać celom, priorytetom i misji edukowania młodzieży. W historii życia Księcia Sanguszki odnaleźliśmy postawy i działania, które uznaliśmy za cenne  i godne naśladowania. Natomiast rodowe hasło „Z Przekonania” od lat przekazujemy naszym uczniom jako zachętę do świadomego decydowania o własnym życiu.

19 czerwca 2023 roku mury naszej szkoły na nowo wypełniła opowieść o teraźniejszości i przeszłości. W myśl hasła: Niech zawróci bieg wskazówek zegararozpoczęliśmy doniosłe, ale i radosne świętowanie. Tradycja i teraźniejszość ponownie spotkały się, a wnętrza szkoły wypełniła podniosła radość świętowania: Polonez, sztandar, odświętne biel i czerń…

Uroczystość otworzył oficjalnie p.o. dyr. szkoły pan Zbigniew Sajda, przybliżając w krótkim wystąpieniu historię minionych 25 lat i wskazując najważniejsze postacie tego okresu. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili znamienici goście, marszałka Województwa Lubelskiego reprezentował Dyrektor Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych pan Janusz Bodziacki, Starosta Lubartowski pan Tomasz Marzęda, Burmistrz Lubartowa pan Krzysztof Paśnik, byli radni powiatowi, urzędnicy, przedstawiciele wyższych uczelni, dyrektorzy placówek oświatowych, fundatorzy sztandaru oraz rodzice, absolwenci, nauczyciele, pracownicy administracji no i oczywiście młodzież szkolna. Nie byłoby historii, ważnych wydarzeń, przełomów i dat, gdyby nie ludzie, którzy je tworzą i realizują. Dlatego byli dyrektorzy szkoły, których starania bezsprzecznie przyczyniły się do ustanowienia obecnego patrona szkoły, podzielili się swoimi wspomnieniami z okresu zmian, które zachodziły w szkole i kiedy na nowo tworzyła się historia naszej placówki. Pan dyrektor Andrzej Zieliński (inicjator zmiany patrona szkoły), pani dyrektor Anna Kucharczyk i pani dyrektor Anna Wójtowicz ze szkolnej sceny przywołali fakty, okoliczności i, nierzadko, anegdoty, które towarzyszyły tamtym wydarzeniom. Choć na chwilę przywołaliśmy atmosferę optymizmu i radość zmian, które towarzyszyły wydarzeniom sprzed 25 lat. Z utrwalonych na dawnych zdjęciach chwil przemówiła do nas historia: obecność potomka Sanguszków- imiennika naszego patrona- księcia Pawła Sanguszki, hrabiego Krasickiego, hrabiny D’Ornano Potockiej, ówczesnych władz Miasta. I chociaż niektórzy z nich, dzisiaj już trwale nieobecni, na zawsze pozostaną we wspomnieniach jako uczestnicy i inicjatorzy naszej szkolnej historii, która trwa i nadal się pisze… Zapiszą się jako inspiratorzy rytuału, który czyni z nas wspólnotę i powoduje, że teraźniejszość przegląda się w przeszłości i rozpoznaje w niej siebie…

Podniosłym i uroczystym wydarzeniom towarzyszyło wiele atrakcji. Młodzież świętowała na pikniku, podczas którego mogła posilić się kiełbaskami z grilla, pyszną pomidorówką oraz daniami wegetariańskimi. Była też fotobudka oraz tradycyjna budka z lodami! Uczniowie „Chopina” spędzili przedpołudnie nie tylko na zajadaniu się smakołykami, ale również grach i zabawach rekreacyjnych, podczas których można było wygrać atrakcyjne nagrody- nie tylko rzeczowe do zrealizowania w przyszłym roku szkolnym. Po  sportowych zmaganiach młodzież i nauczyciele mogli wypocząć na zakupionych z funduszy Rady Rodziców leżakach z logo szkoły.

W tym czasie „dorośli” uczestnicy uroczystości mogli wspominać ubiegłe ćwierćwiecze przy kawie i ciastku, wpisać się do księgi pamiątkowej, obejrzeć historyczne kroniki szkoły oraz planować kolejne spotkanie na następnym jubileuszu.

ZS2