26-27 września głosowanie do Budżetu Obywatelskiego 2022 roku

26-27 września odbędzie się głosowanie nad projektami do Budżetu Obywatelskiego 2022. Głosowanie odbędzie się w Urzędzie Miasta Lubartów ( w godzinach od 9:00 do 17:00 ).

Zagłosować będzie można też elektronicznie poprzez elektroniczny formularz udostępniony na stronie lubartow.budzet-obywatelskie.org. Po wejściu na wspomnianą stronę i kliknięciu „Głosuj online” będziemy musieli zapoznać się z zasadami głosowania i kliknąć „Rozpocznij Głosowanie”. Po wybraniu maksymalnie trzech projektów osoba głosująca będzie musiała podać swój nr PESEL oraz zaakceptować wymagane oświadczenia. Głos weryfikowany będzie specjalnym kodem wysyłanym smsem (z jednego numeru telefonu mogą skorzystać dwie osoby biorące udział w głosowaniu.

Kwota przeznaczona na Budżet Obywatelski 2022 to 410 tysięcy złotych. Zgłoszono 12 projektów. Były one weryfikowane przez zespół opiniujący składający się z co najmniej 5 osób wskazanych przez burmistrza, a potem zajęła się nimi komisja złożona z przedstawicieli burmistrza, trzech przedstawicieli wskazanych przez Radę Miasta i trzech osób z organizacji pozarządowych.

Zespół opiniujący tworzyli: Jarosław Gajewski, Agnieszka Kasperek, Radosław Kiciński, Krzysztof Krupa, Artur Kuśmierzak, Monika Lęgieć, Radosław Stępiński, Artur Trocyk. Natomiast w skład komisji weszli: Jacek Bednarski, Jakub Adamczyk, Radosław Guz, Daria Jonaszko, Anna Kuszner, Piotr Raczyński, Grzegorz Siwek, Radosław Stępiński, Piotr Turowski.

W trakcie weryfikacji projektów przez zespół opiniujący z powodów formalnych odrzucono 2 projekty: Psistanek (brakowało zapytania ofertowego) i Święto Roweru (podpisy poparcia złożyły osoby nie mieszkające w Lubartowie).

10 projektów trafiło pod obrady komisji. Negatywnie ocenione ostały projekty 4 z nich: AAA czyli biceps, triceps i smukła sylwetka za free, AAB czyli relaks dla seniora, Pierwsza edycja projektu  Złota jesień seniora. Uzasadnienie negatywnej oceny tych projektów to m.in. nie respektowanie zasady celowości i gospodarności w wydatkowaniu środków publicznych. Czwarty projekt to AAC czyli wykonanie obiektu małej architektury przy budynku ul. Lubelska 59 w Lubartowie. Tutaj wskazano nieproporcjonalny nakład środków finansowych w stosunku do planowanej modernizacji przestrzeni.

Po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań Burmistrz przedstawi ostateczną listę projektów, na które mieszkańcy będą mogli zagłosować.