270 wniosków na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych

270 deklaracji dotyczących montażu instalacji fotowoltaicznych wpłynęło do Urzędu Miasta Lubartów w ramach naboru, który został ogłoszony 19 kwietnia. Wnioski przyjmowane były do 31 maja. Deklaracje, które wpłyną w tym tygodniu również będą rozpatrywane.

Kolejnym etapem, będzie przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie w zaplanowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego terminie naboru.

Celem działań podejmowanych przez Miasto Lubartów jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. To już kolejne przedsięwzięcie planowane do realizacji, które przyczyni się do redukcji zanieczyszczeń powietrza.

W 2018 roku Gmina Miasto Lubartów zakończyła realizację projektu pn. ,,Czysta energia dla Lubartowa”, w ramach którego zostały zamontowane m.in. 142 instalacje fotowoltaiczne.

Projekt będzie realizowany przez Miasto Lubartów w przypadku otrzymania wsparcia finansowego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Planowany termin to 2020 rok.

Informacja na temat naboru

http://www.lubartow.pl/archiwum/103056/rusza_nabor_na_dofinansowanie_instalacji_fotowoltaicznych/