28 sierpnia powakacyjna sesja Rady Miasta

W programie sesji znajdzie się między innymi informacja na temat bieżącego utrzymania miejskiej sieci kanalizacji deszczowej i kanalizacji ściekowej. Radni zdecydują też o podjęciu uchwał w sprawie zmian statutu Lubartowskiego Ośrodka Kultury, określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Lubartów w roku szkolnym 2020/2021, wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 131 (obręb 13-Łucka), nadaniu nazwy dla nowo projektowanej ulicy w Lubartowie, zmian w budżecie na 2020 rok.