3 lutego wybory do Rady Seniorów Miasta Lubartów

3 lutego odbędą się wybory do Rady Seniorów Miasta Lubartów (kadencja 2020-2024)

Przypominamy, że wybory do Rady Seniorów miasta Lubartów odbędą się zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 17 grudnia 2019 roku i przeprowadzi je powołana Komisja Wyborcza.

Kandydatem do Rady Seniorów Miasta Lubartów może być ten, kto: korzysta z pełni praw publicznych; stale zamieszkuje na terenie Gminy Miasto Lubartów. Kandydatów do 16 stycznia mogły zgłaszać podmioty działające na rzecz osób starszych, w proporcji jeden kandydat na podmiot (potwierdzenie działania na rzecz osób starszych w statucie); grupa, co najmniej 30 seniorów zamieszkujących na terenie Miasta Lubartów. Natomiast podmioty działające na rzecz osób starszych, ale liczące więcej niż 30 członków miały prawo zgłosić więcej kandydatów w proporcji jeden kandydat na 30 członków podmiotu zgłaszającego. Wybory do Rady Seniorów Miasta Lubartów odbędą się w dniu 3 lutego
w godz. 8:00 – 15:00, w siedzibie Urzędu Miasta Lubartów, sala nr 10.
Uprawnionymi do głosowania są osoby, które najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat. Więcej informacji na stronie internetowej Urzędu Miasta www.lubartow.pl lub pod nr tel. 81 855 10 60.
Poniżej lista kandydatów do Rady Seniorów.

OBWIESZCZENIE

Komisji Wyborczej w Lubartowie z dnia 17 stycznia 2020 r.

o zgłoszonych kandydatach do Rady Seniorów Miasta Lubartów (kadencja 2020-2024)

Komisja Wyborcza powołana Zarządzeniem Nr VIII/270/2019 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 12 grudnia 2019 r. do przeprowadzenia wyborów do Rady Seniorów Miasta Lubartów na czteroletnią kadencję, podaje do wiadomości publicznej informację o zgłoszonych kandydatach do Rady Seniorów Miasta Lubartów:

Lp.

NAZWISKO I IMIĘ KANDYDATA

NAZWA PODMIOTU ZGŁASZAJĄCEGO

Baran Ryszard

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Filipowicz Zbigniew

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Oddział Rejonowy Lubartów

Kirkiło Iwona

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Mikołajczak Krystyna

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Oddział Rejonowy Lubartów

Łaskarzewska Elżbieta

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Oddział Rejonowy Lubartów

Miler Małgorzata

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Oddział Rejonowy Lubartów

Misztal Ryszard

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „SIL”

Polak Lech

Grupa 31 seniorów zamieszkałych na terenie

Gminy Miasto Lubartów

Stanisławska Halina

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Oddział Rejonowy Lubartów

Szalast Jadwiga

Lubartowskie Towarzystwo Regionalne

Walkiewicz Tadeusz

Lubartowskie Towarzystwo Regionalne

Wąsik Jadwiga

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Oddział Rejonowy Lubartów

PRZEWODNICZĄCY

KOMISJI WYBORCZEJ W LUBARTOWIE

(-) Artur Kuśmierzak