30 czerwca sesja Rady Miasta

 XXI sesja Rady Miasta Lubartów odbędzie się 30 czerwca 2020 r. o godz. 16:00 w sali obrad Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie za 2019 r.
5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2017 – 2023”,
b) rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie,
c) zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
d) zmian w budżecie na 2020 rok.
6. Informacja Burmistrza o złożonych zapytaniach i interpelacjach radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
7. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miasta Lubartów.
8. Wolne wnioski, oświadczenia i komunikaty.
9. Zamknięcie obrad.