30 lat Klubu Abstynenta „Nadzieja”

Klub Abstynenta „Nadzieja” w Lubartowie świętował 30 lat istnienia. Uroczystość  zorganizowano 2 października w II LO w Lubartowie. Poprzedziła je Msza św. w Kościele Ojców Kapucynów, którą odprawił gwardian Wojciech Gwiazda.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele samorządu Miasta Lubartów, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie, Środowiskowego Domu Samopomocy, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Lubartowskiego Ośrodka Kultury oraz członkowie Stowarzyszenia wraz z rodzinami. Były kwiaty, życzenia, upominki. Podziękowania na ręce prezesa Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Nadzieja” Andrzeja Karwata i wiceprezes Krystyny Jeziorskiej złożył burmistrz Krzysztof Paśnik. Gratulował jubileuszu i zapewnił, że samorząd będzie wspierał Klub Abstynenta. Spotkanie było połączone z zabawą taneczną, a w części artystycznej wystąpiła grupa Dance Kids z MKS Lubartów.

Przypominamy, że celem działalności Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Nadzieja” jest pomoc osobom uzależnionym od alkoholu w trudnej drodze wychodzenia z uzależnienia oraz utrzymania jak najdłuższego i stabilnego okresu abstynencji.  Obecnie jest około 100 członków zamieszkałych głównie w Lubartowie na terenie powiatu lubartowskiego. Klub pomaga też osobom współuzależnionym, świadcząc dla nich: darmową pomoc wybitnych i sprawdzonych psychoterapeutów, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i trudnych problemów życiowych, darmowe porady prawników dla osób uzależnionych i dla ich rodzin, udzielanie informacji wsparcia osobom, które zdecydują się podjąć leczenie odwykowe. Ponadto klub propaguje zdrowy i trzeźwy styl życia wolny od uzależnień. Dla swoich członków organizuje spędzanie wolnego czasu poprzez uczestnictwo w zabawach tanecznych, wieczorkach poetycko-muzycznych, ogniskach integracyjnych. Przy stowarzyszeniu działają grupy wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych. W siedzibie klubu działa również punkt konsultacyjno-informacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin. Klub aktywnie uczestniczy w licznych inicjatywach organizowanych przez miasto i organizacje w mieście. Projekty są realizowane m.in. dzięki wsparciu Urzędu Miasta Lubartów. Siedziba klubu mieści się przy ul. 3 Maja 24 A w Lubartowie.

Sylwia Cichoń