Brama jak nowa

Zakończyły się prace remontowo-konserwatorskie ogrodzenia i bramy głównej Zespołu Pałacowo-Parkowego w Kozłówce. Ich przeprowadzenie było możliwe dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 brama_konserwacja– Zniszczone elementy piaskowca, z którego zostało wykonane ogrodzenie wymagały dezynfekcji, oczyszczenia, wypełnienia ubytków, a nawet zrekonstruowania niektórych brakujących fragmentów. Należało także wzmocnić pęknięcia muru, naprawić tynki, wykonać izolację przeciwwilgociową i opaskę odwadniającą – informuje Monika Januszek z Muzeum z Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

Prowadzone prace dotyczyły również konserwacji  elementów żelaznych i żeliwnych ogrodzenia.

Ogrodzenie frontowe Kozłówka zawdzięcza Konstantemu Zamoyskiemu. Z zachowanych dokumentów wiadomo, że elementy metalowe bramy wykonała w latach 80. XIX wieku Fabryka Wyrobów Metalowych Władysław Gostyński i Spółka z Warszawy. Produkty tej firmy słynęły z wysokich walorów artystycznych i doskonałego wykonania. Elementy metalowe ogrodzenia prawdopodobnie powstały w lubelskiej Fabryce Machin i Odlewni Żelaza M. Wolski i Spółka.