4 dni głosowania w Budżecie Obywatelskim 2024

Przez 4 dni będzie można głosować na projekty do Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów 2024. Przypominamy, że mieszkańcy zgłosili 10 propozycji. Po weryfikacji projektów na liście do głosowania znalazło się 7 z nich. Kwota przeznaczona na budżet to 700 tysięcy złotych.

Mieszkańcy w ramach Budżetu Obywatelskiego mieli możliwość zgłaszać projekty inwestycyjne i nie inwestycyjne dotyczące zadań znajdujących się w zakresie zadań własnych Gminy Miasto Lubartów, ogólnodostępne dla mieszkańców Miasta, z uwzględnieniem lokalnej infrastruktury. Zgłosili 10 projektów. Były one opiniowane przez dwa organy: zespół opiniujący powołany przez burmistrza i przez komisję składającą się z przedstawicieli burmistrza, osób wskazanych przez Radę Miasta i organizacje pozarządowe. Trzy projekty komisja zaopiniowała negatywnie. Są to projekty: AAA czyli biceps, triceps i smukła sylwetka za free, AAB czyli relaks dla seniora, AAC czyli wykonanie obiektu małej architektury przy budynku ul. Lubelska 59 w Lubartowie.

Lista projektów, która będzie poddana pod głosowanie:

Budowa 5 bezpiecznych przejść na pieszych w Lubartowie – 275 478 zł
Projekt zakłada budowę 5 bezpiecznych przejść dla pieszych w ważnych lokalizacjach miasta, poprzez ich odpowiednie doświetlenie. Celem jest poprawa bezpieczeństwa pieszego, zwłaszcza w nocy oraz podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych. Lokalizacja przejść: Lubartów: 1. Przejście ul. Lubelska – ul. Cicha działka nr 225 2. Przejście ul. Cicha działka 215, 209/2 3. Przejście ul. Lipowa – ul. Słowackiego, działka nr 102/2, 88, 188 4. Przejście ul. Piaskowa – działka 117 5. Przejście ul. Słowackiego – działka 375

Lubartowski Skatepark – 348 848 zł
Budowa SKATEPARKU dla dzieci i młodzieży zlokalizowanego za torem Pumptrack przy ul. Mucharskiego.

XXX Święto Roweru – 311 000 zł
Projekt dotyczy organizacji XXX Edycji Święta Roweru w Lubartowie, w dniu 23 czerwca 2024 r. Jest to impreza promująca Lubartów jako Rowerową Stolicę Polski, zdrowy styl życia i aktywne spędzanie wolnego czasu. Organizacja imprezy zostanie przeprowadzona z zachowaniem charakterystycznych jej elementów, takich jak: darmowe koszulki dla uczestników, porcja grochówki, dyplomy dla wszystkich uczestników oraz puchary dla osób ustanawiających rekordy w swoich kategoriach, losowanie rowerów w ramach konkursu promującego wiedzę z zakresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Sport-Rekreacja – Integracja. Lubartowski bulodrom – etap I – 349 322 zł
Projekt Sport – Rekreacja – Integracja. Lubartowski bulodrom – etap I. Budowa bulodromu do gry w petanque (inna nazwa: gra w kule/bule). Inwestycja będzie realizowana za starym boiskiem piłkarskim w obszarze sportowym Parku Miejskiego w Lubartowie.

Książkomat – Biblioteka 24/7– 85 000 zł
Książkomat jest urządzeniem w postaci szafy, które pozwoli odbierać zamówione książki po godzinach otwarcia biblioteki. Będzie idealnym uzupełnieniem trezora, który cieszy się ogromnym powodzeniem i codziennie ponad 30 książek jest oddawanych za jego pośrednictwem. Książkomat będzie umieszczony przy wejściu do biblioteki z pełnym dostępem dla każdego w tym dla niepełnosprawnych.

Usprawnienie systemu bezpieczeństwa przy zastosowaniu nowoczesnych technologii z zakresu ratownictwa technicznego – 180 000 zł
Projekt obejmuje zakup nowoczesnego zestawu akumulatorowych narzędzi hydraulicznych przeznaczonych do prowadzenia działań ratowniczych z zakresu techniczno-drogowego przez strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie.

Przebudowa fontanny przy ul. Rynek I– 340 000 zł
Projekt dotyczy przebudowy istniejącej fontanny zlokalizowanej na placu w centrum miasta przy ulicy Rynek I. Projekt przewiduje przebudowę istniejącej niecki fontanny oraz montaż nowych systemów dysz wraz z podświetleniem. Celem projektu jest poprawa estetyki głównego placu w mieście i stworzenie przyjaznego miejsca odpoczynku i spotkań dla mieszkańców i turystów.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 13 października wskazany został termin głosowania w Budżecie Obywatelskim 2024. Głosowanie odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta, pokój nr 10 w dniach od 5 listopada do 8 listopada w godz. 8.00 – 16.00.

Głosować można też elektronicznie. Szczegóły głosowania na stronie www.lubartow.budzet-obywatelski.org