47 dymiących kominów mniej

Miasto Lubartów realizowało w zeszłym roku Program Ograniczania Niskiej Emisji.
Zasady udzielania dotacji dotyczącej trwałej zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na bardziej ekologiczny zostały określone w uchwale Nr XXIV/151/2017 Rady Miasta Lubartów. W 2017 roku na ten cel przeznaczono z budżetu miasta 235 000,00 zł. Wpłynęło: 66 wniosków, 58 wniosków zostało pozytywnie zweryfikowanych, z czego 4 wnioskodawców zrezygnowało z podpisania umowy,  6 zostało wpisanych na listę rezerwową, ze względu na wyczerpanie środków finansowych.
Umowę dotacji na zmianę sposobu ogrzewania podpisano z 48 wnioskodawcami. Ostatecznie zrealizowano 47 zadań z czego 35 dotyczyło przejścia na ogrzewanie gazowe, 11 polegało na podłączeniu mieszkań do miejskiej sieci ciepłowniczej, a 1 zadanie związane było ze zmianą ogrzewania na elektryczne. Łączna kwota udzielonej dotacji wyniosła 232 212,40 zł.
Opr. R. Ozonek