5 milionów na przebudowę dróg

Miasto Lubartów pozyskało ponad 5 mln zł. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dzięki dofinansowaniu będą możliwe kolejne remonty dróg w mieście.

Burmistrz Krzysztof Paśnik wraz ze skarbnikiem Lucyną Biskup w podpisali umowę w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim na przebudowę trzech ulic: 3 Maja, ul. Parkowej i ul. Chopina wraz z budową kanalizacji deszczowej.

Lubartów pozyskał na to zadanie kwotę ponad 5 mln. złotych. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Umowy z przedstawicielami 13 jednostek samorządu terytorialnego podpisał Wojewoda Lubelski Krzysztof Komorski.