50 tysięcy na dokumentację budowy chodnika przy ul. Wojska Polskiego

Radni miejscy jednogłośnie zagłosowali nad udzieleniem pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu na opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Lubartowie.

Brak chodnika przy ulicy Wojska Polskiego jest od wielu lat uciążliwy dla jej mieszkańców. Muszą się narażać na niebezpieczeństwo i  korzystać z drogi, po której przejeżdżają dziennie setki samochodów. Mieszkańcom nie podobało się, że przy  przebudowie  DW  815 z Lubartowa do Parczewa zabrakło 600 metrów chodnika od miejscowości Szczekarków do Lubartowa. W związku z tym zorganizowali 22 maja protest w rejonie przejścia dla pieszych przy rondzie ulicy Słowackiego i Wojska Polskiego. Wziął w nim udział burmistrz Krzysztof Paśnik, obiecując mieszkańcom pomoc, czyli podjęcie uchwały o wykonaniu dokumentacji technicznej chodnika.

Na ostatniej sesji Rady Miasta Lubartów (29 maja) do porządku obrad wprowadzono uchwałę dotyczącą pomocy Województwu Lubelskiemu na opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy ul. Wojska Polskiego. Taka uchwała wynika z procedur przyjętych przez Zarząd Województwa Lubelskiego i jest niezbędna do podjęcia procesu inwestycyjnego, w którym uczestniczy samorząd Lubartowa. Za przyjęciem uchwały zagłosowali wszyscy radni. Uchwała ma zapoczątkować proces uzgodnień z Zarządem Dróg Wojewódzkich, który w przypadku wyrażenia pozytywnej opinii, otrzyma dokumentację budowy chodnika wykonaną z budżetu Miasta Lubartów. Radni na przygotowanie tej dokumentacji zabezpieczyli kwotę 50 tysięcy złotych. Gdy dojdzie do skutki budowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego, to miasto będzie musiało pokryć co najmniej połowę jej kosztów.

Sylwia Cichoń