Licealiści z sukcesami

Ostatnie dni przyniosły rozstrzygnięcia wielu konkursów przedmiotowych, w których startowali uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.

Powodem do dumy dla II LO są wysokie lokaty uczniów w konkursie zorganizowanym przez Instytut Filologii Polskiej UMCS w ramach obchodów 170 rocznicy urodzin Bolesława Prusa, wybitnego polskiego pozytywisty i autora „Lalki”. W ramach tej rocznicy 21 kwietnia członkowie Studenckiego Koła Naukowego Miłośników Kultury i Literatury Wieku XIX oraz Studenckiego Koła Młodych Dydaktyków UMCS przeprowadzili w szkołach partnerskich IFP UMCS „Wielki Test o Bolesławie Prusie”. Uczniowie II LO: Natalia Kosior z kl. II c, Oliwia Kuśmierzak z klasy II g oraz Przemysław Szlachta z kl. III g otrzymali wyróżnienia i dołączyli do wąskiego grona osób docenionych przez komisję konkursową. Uroczyste rozdanie dyplomów i nagród laureatom testu odbyło się 9 czerwca w Sali Obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS podczas spotkania pt. „Lalka i inne. W 170 rocznicę urodzin Bolesława Prusa”. 

Brandon Bartkowicz – uczeń klasy II b został laureatem VII edycji Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego „Powtórka przed Maturą”. Do zawodów uczeń przygotowywał się pod okiem p. Ewy Hajduk.

W XXIV Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie Krajoznawczym „Poznajemy Ojcowiznę” na etapie wojewódzkim uczniowie II LO także zajęli wysokie miejsca. I tak: drugie miejsce w kategorii multimedialnej zajęły Karolina Grabowska i Iga Szpanbrukier z klasy I d; na trzecim miejscu w kategorii multimedialnej zespołowej znaleźli się Kinga Sobolewska i Przemysław Szymanek klasy I c, a Edyta Filip z klasy I c zajęła czwarte miejsce w kategorii indywidualnej. Opiekunem młodzieży jest p. Katarzyna Płaszczewska.

GRAND IT TEST to konkurs, którego głównym celem jest sprawdzenie wiedzy z różnych dziedzin informatyki. Zadaniem uczestników było rozwiązywanie testów wiedzy w ramach projektu IT Szkoła. Konkurs trwał od stycznia do maja 2017. Z ogromną satysfakcją informujemy, że Marcin Ferenc z klasy I a zajął bardzo wysokie 22 miejsce, zdobywając 26527 pkt. (najlepszy wynik 28594 pkt.). Warto zaznaczyć, że w konkursie wzięło udział ponad 12 000 uczniów z całej Polski, a ranking obejmuje pierwsze 100 miejsc najlepszych wyników. Opiekunem Marcina jest p. Elżbieta Mizio.

Wszystkim nagrodzonym uczniom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. II Liceum Ogólnokształcące w Lubartowie to szkoła, która pomaga rozwijać talenty i pasje, tutaj każdy znajdzie swoje miejsce i nauczycieli, którzy zaangażują się całym sobą w pracę z młodzieżą.

Materiał: II LO