Rusza Budżet Obywatelski 2018

Spotkanie z mieszkańcami miasta w sprawie Budżetu Obywatelskiego 2018 zorganizowano w czwartek 7 września w Lubartowskim Ośrodku Kultury. Projekty można zgłaszać od 8 września, a kwota przeznaczona na ten cel to 650 tysięcy złotych.

 

Z mieszkańcami Lubartowa spotkali się przedstawiciele Urzędu Miasta: sekretarz Anna Bielińska, skarbnik Lucyna Biskup, naczelnik Wydziału Strategii Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Piotr Turowski oraz inspektor Katarzyna Gruba.

Zarządzeniem burmistrza z 21 sierpnia rozpoczęły się konsultacje społeczne w kwestii Budżetu Obywatelskiego na rok 2018. Burmistrz określił termin dzisiejszego spotkania oraz wyznaczył termin zgłoszeń projektów, który rozpocznie się jutro i potrwa do 9 października. Jak wiemy Budżet Obywatelski jest to część budżetu miasta wydzielona do dyspozycji mieszkańców. Środkami będziemy wspólnie gospodarować i realizować zadania, które państwo zgłoszą i uzyskają poparcie mieszkańców. We wszystkim służymy radą i wsparciem – mówiła Anna Bielińska.

Przypominamy, że w ramach Budżetu Obywatelskiego można zgłaszać projekty inwestycyjne i nieinwestycyjne tzw. miękkie dotyczące zadań z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Lubartów. Propozycje projektów mogą być zgłaszane przez mieszkańców stale zamieszkujących na terenie naszego miasta, mających ukończone 16 lat. Projekt ma mieć poparcie minimum 25 osób.

Wszystkie propozycje należy zgłaszać na specjalnych formularzach dostępnych w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta w godzinach 7.30 – 15.30 lub można pobrać ze strony internetowej www.lubartow.pl (zakładka „Budżet Obywatelski”) w terminie od 8 września do 9 października. Następnie projekty będą weryfikowane przez burmistrza i Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego i zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców. Kwota na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 wynosi 650 tysięcy złotych.

Sylwia Nowokuńska