85 lat Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na Lubelszczyźnie – wystawa

Wystawę z okazji 85-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na Lubelszczyźnie otwarto 9 czerwca Sali Rycerskiej Pałacu Sanguszków w Lubartowie. Ekspozycja ma przybliżyć historię oraz funkcjonowanie Stowarzyszenia na przestrzeni 85 lat, a także promować czytelnictwo i biblioteki.

Wystawę otworzyła starosta Ewa Zybała. O samej ekspozycji opowiedział Grzegorz Winnicki – instruktor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie. Wystawa jest stworzona do oglądania i czytania na 85-lecie Stowarzyszenia Bibliotekarzy na Lubelszczyźnie. W ubiegłym roku obchodziliśmy jubileusz 100-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Polsce. Na 8 planszach przedstawiona jest historia począwszy od Związku Bibliotekarzy Polskich, czy Związku Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich, a później po wojnie o Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich. Są tu informacje o bieżącej pracy bibliotekarzy działających w Stowarzyszeniu w różnych oddziałach województwa lubelskiego. Spora część jest o powiecie lubartowskim, gdzie działa Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lubartowie – mówił.

Lubartowskie Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich istnieje od 1976 roku. Jak wspominała Ariadna Ewa Zalewska – dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubartowie, Koło skupia 35 osób, organizuje Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, członkowie piszą artykuły do publikacji bibliotecznych czy uczestniczą lub organizują szkolenia. Ekspozycję można oglądać w Starostwie Powiatowym przez tydzień, następnie będzie dostępna w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lubartowie i Gminnej Bibliotece Publicznej w Lubartowie, skąd trafi do bibliotek w Ostrowie Lubelskim, Uścimowie, Jeziorzanach i Ostrówku.

W otwarciu wystawy wzięli udział uczniowie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie.

Sylwia Cichoń