90 lat NIEPODLEGŁOŚCI

W historii dzień 11 listopada 1918 r. za pisał się przede wszystkim jako data zakończenia I Wojny Światowej, kiedy to Niemcy podpisały rozejm w lasku Compiégne pod Paryżem. Dla Polaków  jest to moment odzyskania niepodległości po okresie zaborów. Szansy danej przez historię Polacy nie zmarnowali i aktywnie przystąpili do przejmowania władzy na ziemiach polskich okupowanych przez państwa centralne. Już w  nocy z 6 na 7 listopada w zajętym kilka dni wcześniej Lublinie powołano Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej, którego premierem został Ignacy Daszyński, przywódca galicyjskich socjalistów.  10 listopada z twierdzy magdeburskiej specjalnym pociągiem powrócił  Józef Piłsudski,  jego przyjazd do Warszawy wywołał powszechny entuzjazm mieszkańców. W tych dniach Polacy uświadomili sobie, że po latach niewoli odzyskali niepodległość.  Rada regencyjna przekazał całą władze w ręce marszałka Piłsudskiego. Wydarzenie te tak oisywał Jędrzej Moraczewski: ?Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. Po 120 latach prysły kordony. Nie ma. Wolność! Niepodległość! Zjednoczenie! Własne państwo! Na zawsze! Chaos? To nic. Będzie dobrze. Wszystko będzie, bo jesteśmy wolni od pijawek, złodziei, rabusiów, od czapki z bączkiem, będziemy sami sobą rządzili. (…) Kto tych krótkich dni nie przeżył, kto nie szalał z radości w tym czasie wraz z całym narodem, ten nie dozna w swym życiu najwyższej radości?. Lubartowskie obchody rozpoczęły się w kościele Matki Boskiej Nieustającej Pomocy uroczystą akademią przygotowaną przez uczniów II LO im. Piotra Firleja. Po niej odprawiona została koncelebrowana msza św. za Ojczyznę. Następnie licznie zgromadzeni mieszkańcy Lubartowa udali się pod klasztor Ojców Kapucynów, gdzie złożono wieńce pod tablicą pamiątkową Józefa Piłsudskiego. W imieniu mieszkańców miasta wieniec złożyli burmistrz Jerzy Zwoliński i przewodniczący Rady Miasta Jacek Zalewski. W imieniu mieszkańców gminy wójt Janusz Bodziacki i przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Kopyść. W imieniu mieszkańców powiatu starosta Marian Starownik i przewodniczący Rady Powiatu Grzegorz Gregorowicz. Wieńce złożyli też przedstawiciele policji, straży pożarnej, organizacji społecznych, związków zawodowych, partii politycznych, szkół, instytucji kultury, przedsiębiorców . Następnie uczestnicy uroczystości przeszli na cmentarz parafialny gdzie złożono wspólny wieniec w miejscu upamiętniającym poległych na ziemi lubartowskiej legionistów.   W ramach obchodów 90 rocznicy odzyskania niepodległości, w kinie ?Lewart? miał miejsce uroczysty koncert w wykonaniu ZPiT Lubartowiacy oraz Wielkiego Chóru Lubartowskiego, na zakończenie zgromadzeni widzowie mogli obejrzeć film ?Wierna rzeka?.