Aby Sylwester był bezpieczny

Policjanci przypominają, że niewłaściwe posługiwanie się materiałami pirotechnicznymi może zakończyć się poważnym uszkodzeniem ciała. Zadbajmy więc, aby nasza sylwestrowa zabawa była bezpieczna.

W okresie noworocznym często sięgamy po fajerwerki i inne materiały pirotechniczne. Niestety coroczne wydarzenia wskazują, że wskutek ich niewłaściwego stosowania wiele osób, w tym dzieci doznaje poważnych obrażeń. Najczęściej powodem są błędy ludzkie takie jak: niewłaściwe obchodzenie się z materiałami pirotechnicznymi, używanie środków niewiadomego pochodzenia lub przerabianie, czy ich samodzielne wytwarzanie.

Wojewoda Lubelski, jak co roku, wydał rozporządzenie ws. używania wyrobów pirotechnicznych. Zgodnie z jego zapisami w celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, wprowadzony zakaz używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie województwa lubelskiego.

Zakaz obowiązuje od dnia 24 grudnia 2018 r. do dnia 31 stycznia 2019 r., z wyjątkiem 31 grudnia 2018 r. i 1 stycznia 2019 r. Używanie wyrobów pirotechnicznych w dniach 31 grudnia 2018 r. i 1 stycznia 2019 r. może nastąpić jedynie z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa dla życia, zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska naturalnego, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia – jedynie pod bezpośrednim nadzorem osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę. Za złamanie tego zakazu może grozić grzywna.

Przypominamy także, że zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje całkowity zakaz sprzedaży materiałów pirotechnicznych dzieciom i młodzieży do lat 18. Sprzedawcy, którzy nie zastosują się do tego przepisu mogą liczyć się z karą nawet 2 lat więzienia. Także sprzedaż wyrobów bez oznakowania, lub oznaczonych nieprawidłowo, stanowi wykroczenie zagrożone karą ograniczenia wolności albo grzywny.

Zadbajmy zatem, aby koniec Starego i początek Nowego Roku był dla nas nie tylko miły, ale przede wszystkim bezpieczny. Zachowajmy więc szczególną ostrożność przy posługiwaniu się różnego rodzaju wyrobami pirotechnicznymi i pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa:

– przede wszystkim kupujmy petardy i sztuczne ognie w sprawdzonych sklepach, a nie na ulicznych straganach i bazarach;

– musimy wiedzieć, że fajerwerki dopuszczone do sprzedaży powinny posiadać instrukcję w języku polskim określającą zasady bezpiecznego użytkowania, numer katalogowy produktu, nazwę producenta lub nazwę importera, znak dopuszczenia produktu do sprzedaży oraz oznaczenie WPW zawierające nazwę wyrobu, numer normy i symbol klasy, na opakowaniu powinna być także podana data ważności produktu;

– korzystając z petard i sztucznych ogni przeczytajmy najpierw instrukcję obsługi, nie używajmy ich w grupie osób i w miejscach, w których mogą one spowodować pożar lub narazić na niebezpieczeństwo inne osoby;

– pamiętajmy, że fajerwerki najlepiej odpalać na gładkiej, równej powierzchni, tak aby nie przewróciły się, pod żadnym pozorem nie wolno odpalać ich z ręki, balkonu czy okna.

– nie wolno podchodzić do niewybuchów i ponownie próbować je odpalać, a także kierować nie odpalonych fajerwerków w stronę inną niż do góry lub stawiać odwrotnie niż jest to wskazane na etykiecie czy wrzucać do ogniska;

– pamiętajmy też, aby dzieci i młodzież do lat 18 podczas obsługi znajdowały się pod czujnym okiem osób dorosłych;

– nie zapominajmy także o naszych czworonogach i zadbajmy o to, aby nie były narażone na odgłosy wybuchów.

(KWP)