Lubartów: 100 litrów krwi na stulecie powstania polskiej policji

W 2019 roku obchodzimy 100 rocznicę utworzenia Polskiej Policji. Rocznica ta wiąże się z wieloma wydarzeniami kulturalnymi, edukacyjnymi oraz promocyjnymi, organizowanymi w całym kraju. Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów w Lubartowie wspólnie z funkcjonariuszami lubartowskiej komendy włączył się w akcję zorganizowaną przez Komendę Wojewódzką Policji w Lublinie pod nazwą „100 litrów krwi na 100-lecie powstania Polskiej Policji”.

W ubiegłą sobotę, w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lubartowie, odbyła się zbiórka krwi. Zbiórkę zainicjował Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów w Lubartowie razem z funkcjonariuszami z lubartowskiej komendy. Wydarzenie to odbyło się w ramach akcji zorganizowanej przez Komendę Wojewódzką Policji w Lublinie pod nazwą „100 litrów krwi na 100-lecie powstania Polskiej Policji”.

Cieszymy się, że w zbiórkę tego cennego surowca włączyło się wielu ludzi dobrej woli, którzy chcieli podzielić się tym co mają najcenniejsze. Do oddających krew policjantów, dołączyli także mieszkańcy z całego powiatu lubartowskiego oraz funkcjonariusze Policji z Niemiec i Lublina. Wszystkim, którzy oddali krew, serdecznie dziękujemy! Pamiętajmy, że dzięki takim gestom darujemy innym szanse na życie.

E.S