Trwa nabór wniosków na usuwanie azbestu

Ruszył trzeci nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Nabór zgłoszeń  będzie trwał od dnia 6 do 24 maja 2019 r.  Należy je składać w Biurze ZKGZL, ul. Lubelska 68, 21-100 Lubartów.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Biurze Związku, oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl.

Projekt współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.