Liciński po raz 28

Za nami XXVIII edycja Konkursu Literackiego im. Ludwika Stanisława Licińskiego. 12 czerwca w Lubartowskim Ośrodku Kultury wręczono dyplomy i książki uczestnikom konkursu.

 

Konkurs ma charakter lokalny i przeznaczony jest dla uczniów lubartowskich szkół podstawowych i średnich. Patronem konkursu jest Ludwik Stanisław Liciński, który urodził się w Lubartowie. W tym roku komisja oczekiwała utworów tematycznie związanych z rodziną. Wpłynęło 37 utworów (poezja, proza, listy), które oceniała komisja w składzie: Sylwia Cichoń, Agnieszka Karpińska i Marek Danielkiewicz, przyznano 4 nagrody i 17 wyróżnień. Dyplomy i książki za udział w konkursie wręczała dyrektor LOK Małgorzata Gryglicka – Szczepaniak.

Emilia Kosek

Wyniki konkursu:

Nagrody:

1. Alicja Derecka, kl. II D Szkoła Podstawowa nr 3 (za opowiadanie pt. Super babka, napisane żywym, zabawnym, pełnym kolokwializmów językiem, który charakteryzuje najmłodsze pokolenie uczniów)

2. Patrycja Tomasiak, kl.IV d, Szkoła Podstawowa nr 3

3. Natalia Rola, kl. II Zespół Szkół nr 2 im. ks. Pawła Karola Sanguszki (za zestaw wierszy, które są przykładem uważnego i czułego spojrzenia na świat i zagubionych w nim ludzi)

4. Jakub Jach, kl. VII Szkoła Podstawowa nr 3, ( za opowiadanie pt. Niezwykła Wiktoria, Miłość Braterska; świadczące o dużej kulturze literackiej młodego autora)

 

Wyróżnienia:

1. Michał Czerski, kl. VIII Szkoła Podstawowa nr 3

2. Bartosz Guz, kl. V Szkoła Podstawowa nr 3

3. Emilia Soroka, kl. I Szkoła Podstawowa nr 3

4. Łucja Soroka, kl. II Szkoła Podstawowa nr 3

5. Weronika Kowalska, kl. III Szkoła Podstawowa nr 1

6. Katarzyna Piechnik, kl. II, Zespół Szkół nr 2 im. Pawła Karola Sanguszki

7. Joanna Jurkiewicz, kl. II, Zespół Szkół nr 2 im. Pawła Karola Sanguszki

8. Hanna Gruba, kl. VII Szkoła Podstawowa nr 3

9. Mateusz Kwasek, kl. III Gimnazjum przy Szkole Podstawowej nr 3

10. Adrian Grabowski, kl. VII Szkoła Podstawowa nr 3

11. Nadia Wysocka, kl. IV d Szkoła Podstawowa nr 3

12. Anna Zielińska, kl. III b Gimnazjum nr 1

13. Patrycja Lisek, kl. III b, Gimnajum nr 1

14. Karolina Szczygieł, kl. V Szkołą Podstawowa nr 1

15. Wojciech Szymoniuk, kl. VIII Szkoła Podstawowa nr 1

16. Alicja Wetoszka, kl. II Szkoła Podstawowa nr 3

17. Beata Sęk, kl. III Zespół Szkół nr 2 im. Pawła Karola Sanguszki