Abolicja w ZUS dla dłużników

15 stycznia wejdzie w życie ustawa, która pozwoli na umorzenie długów składkowych niektórym przedsiębiorcom.

– Od wtorku będzie można składać wnioski do ZUS. Na ostatnią sobotę stycznia zaplanowaliśmy w ZUS dyżury dla osób zainteresowanych abolicją – informuje Małgorzata Korba, rzecznik prasowy Oddziału ZUS w Lublinie. Dyżur ekspertów w Inspektoracie ZUS w Lubartowie odbędzie się w godzinach 10.00-14.00.

– Ustawa dotyczy niezapłaconych składek z okresu od 1 stycznia 1999 roku do 28 lutego 2009 roku. ZUS umorzy składki na ubezpieczenia społeczne oraz należne od nich odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, koszty upomnienia, opłaty dodatkowe i koszty egzekucyjne – precyzuje Aneta Raczkowska-Tracz, naczelnik Wydziału Realizacji Dochodów w Oddziale ZUS w Lublinie. Zakład umorzy też nieopłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne i na Fundusz Pracy za ten sam okres. Warunkiem jest złożenie wniosku i spłacenie tego długu, którego abolicja nie obejmuje. Chodzi o składki spoza okresu objętego ustawą i składki za pracowników finansowane z ich wynagrodzeń. Złożenie wniosku oznacza zawieszenie egzekucji składek, których dotyczy abolicja.

Wniosek trzeba dostarczyć do ZUS w określonym terminie. Pierwszy mija 15 stycznia 2015 roku. Drugi kończy się z upływem 12 miesięcy od uprawomocnienia się decyzji o wysokości zadłużenia, decyzji o podleganiu ubezpieczeniu lub przeniesieniu odpowiedzialności za dług na spadkobiercę bądź osobę trzecią. Wnioskodawcę obowiązuje ten termin, który jest dla niego korzystniejszy.

W placówkach ZUS przedsiębiorcy znajdą wzory wniosków i ulotki informacyjne na temat ustawy umorzeniowej. Więcej informacji także na www.zus.pl.

(J.A.)