Aby w Sylwestra było bezpiecznie

Przed nami oczekiwana noc sylwestrowa, czas szampańskiej zabawy. Wiele osób chce ten czas przeżyć w niezapomniany i huczny sposób. Niestety często niewłaściwe posługiwanie się materiałami pirotechnicznymi może zakończyć się poważnym uszkodzeniem ciała. Wart więc zadbać o to, aby nasza noworoczna zabawa była bezpieczna.

W okresie noworocznym często sięgamy po fajerwerki i inne materiały pirotechniczne, aby w ten sposób uczcić ten czas. Niestety co roku właśnie w tym okresie dochodzi do poważnych obrażeń ciała wskutek niewłaściwego użytkowania fajerwerków i nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.

Wojewoda Lubelski, jak co roku, wydał rozporządzenie w sprawie używania wyrobów pirotechnicznych. Zgodnie z jego zapisami w celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, wprowadzony zakaz używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie województwa lubelskiego.

Zakaz obowiązuje od dnia 24 grudnia 2021 roku do dnia 31 stycznia 2022 roku, z wyjątkiem 31 grudnia 2021 r. i 1 stycznia 2022 roku. Używanie wyrobów pirotechnicznych w dniach 31 grudnia 2021 roku i 1 stycznia 2022 roku może nastąpić jedynie z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa dla życia, zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska naturalnego, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia – jedynie pod bezpośrednim nadzorem osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę. Za złamanie tego zakazu może grozić grzywna.

Zadbajmy zatem, aby koniec Starego i początek Nowego Roku był dla nas nie tylko czasem dobrej zabawy, ale przede wszystkim bezpieczny. Zachowajmy więc szczególną ostrożność przy posługiwaniu się różnego rodzaju wyrobami pirotechnicznymi i pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa:

  • przede wszystkim kupujmy petardy w sprawdzonych sklepach, a nie na ulicznych straganach i bazarach;
  • musimy wiedzieć, że fajerwerki dopuszczone do sprzedaży powinny posiadać instrukcję w języku polskim zawierająca co najmniej informację dotyczącą sposobu odpalenia oraz ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa podczas użytkowania;
  • korzystając z petard i sztucznych ogni przeczytajmy najpierw instrukcję obsługi i bezwzględnie przestrzegajmy zaleceń producenta zwracając uwagę na ostrzeżenia. Wybuchająca nagle petarda nie tylko może spowodować oparzenia rąk i twarzy, ale także poważniejsze uszkodzenia ciała jak utratę wzroku, palców lub całej ręki;
  • pamiętajmy, że fajerwerki najlepiej odpalać na gładkiej, równej powierzchni, tak aby nie przewróciły się, pod żadnym pozorem nie wolno odpalać ich z ręki, balkonu czy okna.
  • korzystając z fajerwerków należy wybrać miejsce, w którym nie zrobimy nikomu krzywdy i niczego nie zniszczymy. Sprawdźmy, czy na drodze ładunku nie znajdują się drzewa lub linie energetyczne;
  • pamiętajmy też, aby dzieci i młodzież do lat 18 podczas obsługi znajdowały się pod nadzorem osób dorosłych;
  • nie zapominajmy także o naszych czworonogach i zadbajmy o to, aby nie były narażone na odgłosy wybuchów.

Stosując się do wyżej wymienionych zasad zadbajmy, aby ten szczególny czas spędzić bezpiecznie.

KPP Lubartów