Akcja Narodowe Czytanie 2022 w II LO

Zgodnie z tradycją, uczniowie II LO już w pierwszych dniach nauki z entuzjazmem włączyli się w ogólnopolską akcję Narodowe Czytanie, którą od 2012 roku organizuje Prezydent RP, Andrzej Duda.

Jubileuszowa, 10. rocznica Narodowego Czytania, poświęcona jest „Balladom i romansom” Adama Mickiewicza, które dokładnie 200 lat temu zapoczątkowały w Polsce romantyzm, epokę „czucia i wiary” oraz narodowych powstań przeciw zaborcy. Prezydent RP Andrzej Duda zachęcał do udziału w tym ważnym dla kultury wydarzeniu słowami:

 „(…)Wierzę, że wspólna lektura utworów naszego narodowego wieszcza na nowo ukaże fenomen polskiego romantyzmu i wzbogaci jubileuszowe obchody o ważną refleksję nad naszą kulturą i historią. Chciałbym, aby tegoroczne Narodowe Czytanie jeszcze bardziej umocniło jedność i poczucie wspólnoty Polaków na całym świecie. I żeby – jak zawsze – było dla nas wspólnym świętem czytelnictwa”.

II LO