Akcja Żonkile w RCEZ

19 kwietnia 2023 roku społeczność szkolna Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie włączyła się w obchody 80 rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim poprzez udział w akcji Żonkile 2023, społeczno-edukacyjnego przedsięwzięcia #ŁączyNasPamięć, prowadzonego przez POLIN-Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. Z tej okazji podjęto szereg inicjatyw mających na celu upamiętnienie tragicznych wydarzeń okresu II wojny światowej, dotyczących zwłaszcza ludności narodowości żydowskiej.

Prelekcję dla młodzieży, w formie lekcji otwartej, przygotowały nauczycielki: p. Ewa Dziadko – historyk , p. Joanna Lipska – polonistka oraz p. Justyna Atanasow – bibliotekarz. Pani Ewa Dziadko nakreśliła tło historyczne wydarzeń, zaś Pani Joanna Lipska wygłosiła krótki referat o przesłaniu książki Hanny Krall pt. „Zdążyć przed Panem Bogiem”, która jest pozycją obowiązkową w kanonie lektur naszych uczniów. Młodzież miała okazję obejrzeć premierę filmu stanowiącego niejako animowaną ilustrację do książki. Na spotkaniu obecna była wicedyrektor szkoły – Pani Elżbieta Mizio.

Obchody tej smutnej, ale bardzo ważnej rocznicy rozpoczęły się w naszej szkole już w poniedziałek 17 kwietnia. Z inicjatywy Pani Ewy Dziadko odbyła się lekcja muzealna online, prowadzona przez edukatora, p. Ewelinę Szumilak z Muzeum i Miejsca Pamięci w Bełżcu, pt.: Walka o honor i godność. Powstanie w Getcie Warszawskim. Wydarzenie to jest częścią cyklu: ,,Spotkania z historią w Rcez”. Lekcje historyczne dotyczące Powstania w Getcie Warszawskim przeprowadzone były również w klasach: 1TB, 2TE i 4THEb. Zespół Polonistów przygotował lekcje dotyczące utworu Hanny Krall ,,Zdążyć przed Panem Bogiem” oraz innych tekstów literackich podejmujących problematykę sytuacji Żydów w okresie II wojny światowej.

Samorząd Uczniowski, pod czujnym okiem swoich opiekunek- Justyny Atanasow i Agnieszki Rycek,  przygotował papierowe żonkile – symbol akcji, które zostały rozdane uczniom i nauczycielom, jako znak pamięci i szacunku dla poległych podczas likwidacji getta Żydów. Hasło przewodnie akcji- „Łączy nas pamięć”- podkreśla siłę wspólnoty i potrzebę dialogu ponad podziałami. Żonkil jest właśnie symbolem zbiorowej pamięci. Dodatkowo społeczność szkolna mogła zapoznać się z wystawą okolicznościową o wymownym tytule „Tak, jak gdyby nas nigdy nie było”, rozstawioną na planszach historycznych w korytarzu dolnym budynku głównego szkoły. Tego dnia na przerwach międzylekcyjnych uczniowie mieli okazję usłyszeć dźwięki muzyki żydowskiej.

,, Czy to w ogóle można nazwać powstaniem? Chodziło przecież o to, żeby się nie dać zarżnąć, kiedy po nas z kolei przyszli. Chodziło tylko o wybór sposobu umierania”. Słowa Marka Edelmana wypowiedziane w rozmowie z Hanną Krall bardzo dobitnie ukazują tragizm wydarzeń 19 kwietnia 1943 roku. Nie wolno nam zapomnieć o tysiącach ofiar hitlerowskich zbrodni, polskich obywatelach wyznania mojżeszowego. RCEZ pamięta.

RCEZ