Aktywne Wakacje z MOSiR

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubartowie zaprasza na bezpłatne zajęcia dla wszystkich chętnych.
Zajęcia odbywają się na boisku „Orlik” przy SP nr 3 (poniedziałek-czwartek) oraz Boisko na „Batalionów” (piątek).