Aktywni seniorzy docenieni

Odznaką Aktywny Senior uhonorowano osoby, które w sposób szczególny wykazały się aktywnością i działaniem na rzecz naszego miasta. Odznaczenia wręczył burmistrz Krzysztof Paśnik oraz przewodniczący Rady Seniorów Tadeusz Walkiewicz podczas niedzielnego Lubartowskiego Dnia Seniora.

Odznaczenia otrzymały:

Zofia Zdunek

Od wielu lat zaangażowana w życie społeczne i kulturalne miasta. Od 40 lat jest członkiem LTR, od kilku kadencji pełni też funkcję jego wiceprezesa. Jest współorganizatorem wielu przedsięwzięć kulturalnych i patriotycznych organizowanych przez LTR na rzecz miasta np. imieniny miasta, kwesty na odnowę zabytkowych pomników. W latach 2026 – 2020 była członkiem I Rady Seniorów Rady Miasta Lubartów. Śpiewa w Chórze Ziemi Lubartowskiej, aktywnie tez działa w UTW. Za działalność kulturalną została odznaczona wyróżnieniami od Ministra Kultury. W 2016 roku otrzymała Nagrodę Burmistrza Miasta Lubartów za osiągnięcia w dziedzinie pracy społecznej na rzecz miasta.

Bogumiła Zdziobłowska

Mocno zaangażowana w życie lubartowskiego środowiska seniorów. Współorganizatorka rożnego rodzaju imprez i spotkań towarzyskich. Aktywnie działa w zarządzie i prezydium Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Lubartowie. W Klubie Senior+ przy LOK jest członkiem chóru biorącego udział w licznych imprezach na terenie naszego miasta.  Za swoją aktywna postawę i działanie na rzecz związku otrzymała Złota Odznakę Honorową.

(KW)