„Ambasadorki kultury polskiej w muzycznych salonach Europy XIX wieku”

26 września  odbyły się kolejne wydarzenia realizowane w ramach  Jubileuszu 40-lecia  Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie. Na scenie PMDK wystąpili lubelscy artyści z widowiskiem słowno-muzycznym pt. „Ambasadorki kultury polskiej w muzycznych salonach Europy XIX wieku – Delfina Potocka, Marcelina Czartoryska, Paulina Viardot” w reż. Marioli Zagojskiej.

Śpiewacy, pianiści  i aktorzy (Anna Barska, Mariola Zagojska, Jakub Gąska, Jan Machowski, Patrycjusz Sokołowski, Dymitr Harelau, Natalia Ociesa, Seweryn Szarpak, Gabriel Zagojski oraz  Alesia Aleksandrowicz) zachwycili lubartowską widownię utworami z epoki romantyzmu, które znakomicie zabrzmiały w akustyce sali widowiskowej PMDK. Publiczność nagrodziła artystów owacjami na stojąco, a wychowankowie PMDK wręczyli kwiaty. 

Po koncercie, zrealizowanym we współpracy z Fundacją EduArtte, przyszedł czas na spotkanie z artystami wywodzącymi się z PMDK . Została uroczyście otwarta wystawa „Mistrz i uczeń: nauczyciele i absolwenci PMDK w Lubartowie”, na której znalazły się prace nauczycieli i absolwentów PMDK, zarówno profesjonalnych artystów, jak i pasjonatów, którzy po zakończeniu edukacji w PMDK nie rozstali się ze sztuką. Historie rozwoju i sukcesy każdego z nich są niezmiernie ciekawe i pokazują, w jak wielu sferach potrzebne są umiejętności artystyczne. Podczas wernisażu artyści zostali przedstawieni na scenie, następnie zaproszono publiczność do obejrzenia  rozległej wystawy, która  nie zmieściła się Galerii PMDK – jej drugą część można oglądać także w  holu budynku głównego.

Na wystawie można podziwiać prace artystów –  nauczycieli PMDK: Ireneusza Wydrzyńskiego, Artura Trojanowskiego, Dariusza Dessauera, Edyty Weremczuk, Izabelli Dybały, Adrianny Iwan oraz absolwentów:  Piotra Kopcia, Rafała Ereta, Jarosława Kopryka, Adrianny Sawczuk- Dejko, Anny Kędziory, Karoliny Michalak, Patrycji Bober, Patrycji Bilskiej, Agnieszki Wróbel, Kornelii Kwaśnej, Julii Kwaśnej, Bartosza Roli, Weroniki Weremczuk, Urszuli Bednarczyk, Marcina Bronisza, Igi Jemielniak, Natalii Michalskiej, Wiolety Góralskiej, Alicji Miękiny, Pawła Świcia i Dominiki Marcińskiej.

Wystawa będzie czynna do końca października, można ją zwiedzać  po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym (tel. 81 855 37 86, 504 491 917, pon. – pt. godz. 7.30 – 21.00, PMDK w Lubartowie, ul. Słowackiego 7).

 

PATRYCJA BILSKA Architekt, absolwentka Politechniki Białostockiej ( dyplom w 20015 r.) i Politechniki Lubelskiej (dyplom w 2017 r.) . Absolwentka 

pracowni plastycznej PMDK , w 2009-2011 uczęszczała na  zajęcia plastyczne prowadzone przez panią  Edytę Weremczuk. Jest osobą o wielu pasjach i zainteresowaniach – ukończyła szkołę florystyczną, zajmuje się także makramą i kaligrafią nowoczesną.

PATRYCJA BOBER, urodziła się 1989 roku w Lubartowie. Ukończyła studia licencjackie o specjalizacji media malarskie w Instytucie Sztuk Pięknych w Lublinie, a w 2014 roku ukończyła ASP w Łodzi na kierunku wzornictwo o specjalizacji projektowanie biżuterii. Oprócz biżuterii zajmuje się malarstwem, rzeźbą i fotografią artystyczną. Celem Patrycji jest projektowanie, które otwiera nową rzeczywistość we współczesnej biżuterii. Biżuteria skierowana do kobiet odważnych, nie bojących się nowoczesnych rozwiązań i koloru.

MARCIN BRONISZ rozpoczął swoją edukację w Młodzieżowym Domu Kultury w Lubartowie w 1995 roku. Uczęszczał na zajęcia nauki gry na gitarze prowadzone przez panią Ewę Zagórską. Jest absolwentem Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie, Akademii Muzycznej w Łodzi oraz Akademii Muzycznej w Gdańsku. Obecnie pracuje w szkołach muzycznych w Lublinie i Lubartowie jako nauczyciel gry na gitarze. Jego wielką pasją jest fotografia przyrody.

URSZULA BEDNARCZYK to absolwentka pracowni muzycznej i plastycznej PMDK w Lubartowie. Pracowała od najmłodszych lat pod okiem pań Anny Kozak i Grażyny Grymuzy, a w pracowni plastycznej – pani Edyty Weremczuk i Artura Trojanowskiego. Jako wokalistka w PMDK współtworzyła prowadzony przez panią Grażynę Grymuzę zespół wokalny muzyki dawnej Schola Cantorum Lubartoviensis, była także jednym z redaktorów wydawanej w PMDK gazety „Wykładzina”. Od 2003 r. pracuje w PMDK jako nauczycielka pracowni teatralno-medialnej, prowadzi zajęcia teatralne, filmowe, fotograficzne, organizuje imprezy i realizuje zadania rzecznika prasowego. Równolegle prowadzi działalność artystyczną – jako wokalistka, basistka i autorka piosenek zespołu BeU oraz chórzystka Chóru Bazyliki Św. Anny w Lubartowie.

DARIUSZ DESSAUER ( 1960 – 2005). Studia na kierunku Wychowania Technicznego w latach 1981 – 1986 oraz od 1984 r. na kierunku Wychowania Plastycznego w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS. Dyplom uzyskał w 1988 r.. Mieszkał w Lubartowie, był grafikiem, pracował na Wydziale Artystycznym UMCS jako adiunkt. Wykonywał mezzotinty, akwaforty i grafiki w innych technikach, zdobył nagrody m.in. na Międzynarodowym Triennale Małej Grafiki w Tokio oraz kilkakrotnie na Grafice Roku w Lublinie. Należał również do polskiej czołówki w zakresie sztuki heraldycznej – wykonał herby oraz inne insygnia heraldyczne dla wielu miejscowości w tym najnowszy wzorzec lubelskiego herbu. Dariusz Dessauer właściwie stworzył pracownię plastyczną MDK gdzie w latach 1986-1996 był jej nauczycielem. Do grona jego wychowanków należą artyści: m.in. Piotr Kopeć, Rafał Eret, Jacek Kostyła, Jarosław Kopryk, Izabella Dybała.

IZABELLA DYBAŁA Absolwentka historii sztuki na KUL oraz grafiki warsztatowej na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii sztuki. Od 2010 r. nauczyciel plastyki w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Lubartowie. W latach 1991-1997 uczęszczała na zajęcia plastyczne do MDK w Lubartowie, gdzie pracowała pod kierunkiem Dariusza Dessauera, Edyty Weremczuk i Artura Trojanowskiego. Po ukończeniu nauki w MDK kontynuowała kształcenie artystyczne w Państwowej Szkole Sztuk Plastycznych w Lublinie.

RAFAŁ ERET Urodził się w 1970 roku w Lubartowie. Jako młody chłopak trafił do pracowni plastycznej MDK w Lubartowie, na zajęcia prowadzone przez Dariusza Dessauera, znakomitego malarza i grafika. Kilka lat po maturze w lubartowskim liceum wyjechał do Holandii. Ukończył tam Wydział Malarstwa Gerrit Rietveld Academy w Amsterdamie w 2001 r. Obecnie mieszka w Lubartowie. Związany z lubelską galerią „Wirydarz”. Jego prace trafiają do najlepszych kolekcji krajowych i zagranicznych.

WIOLETA GÓRALSKA Absolwentka architektury krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Laureatka ogólnopolskiego konkursu Semmelrock Hardscape Award 2019. Interesuje się dekorowaniem wnętrz i florystyką. Obecnie prowadzi własną firmę zajmującą się wykonywaniem projektów ogrodów przydomowych, parków, placów zabaw oraz innych przestrzeni publicznych.

ADRIANNA IWAN- ukończyła Wydział Artystyczny UMCS w Lublinie, specjalność grafika. Zawodowo zajmuje się promocją regionu oraz grafiką użytkową. W latach2002-2005 prowadziła zajęcia plastyczne w PMDK.

IGA JEMIELNIAK Architekt krajobrazu. Do PMDK uczęszczała na zajęcia plastyczne oraz do grupy happeningowej Schiz prowadzonych pod kierunkiem Edyty Weremczuk w latach 2004-2008 r. Ukończyła  architekturę krajobrazu oraz historię sztuki na KUL. Obecnie pracuje jako projektant w jednej z polskich firm produkujących kostkę brukową.

ANNA KĘDZIORA W PMDK od najmłodszych lat – w pracowni muzycznej, gdzie pracowała pod okiem pań Anny Kozak i Grażyny Grymuzy, oraz plastycznej, prowadzonej wówczas przez panią Edytę Weremczuk.  Plastyka okazała się silniejszym bodźcem – Anna ukończyła Wydział Tkaniny i Ubioru w Katedrze Druku na Tkaninie na  ASP w Łodzi. Po studiach Anna zainteresowała się sztuką tatuażu, projektując i wykonując oryginalne dzieła.

PIOTR KOPEĆ Urodzony w 1971 r., malarz i scenograf. Absolwent pracowni plastycznej PMDK, uczeń Dariusza Dessauera. Ukończył Instytut Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie oraz  Podyplomowe Studium Scenografii ASP w Krakowie. Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju oraz Białorusi, Słowacji, Francji, Niemczech, Kanadzie, USA. Twórczość scenograficzna obejmuje pracę filmową, telewizyjną i teatralną. W dziedzinie kinematografii pracował z takimi reżyserami jak: J. Antczak, J. Englert, J. J. Kolski, M. Wojtyszko, W. Wójcik, A. Holland, W. Adamczyk, A. Maleszka, R. Brylski, M. Dejczer. Pracował przy filmach: „Chopin- Pragnienie miłości”, „Pornografia”, „Jasminum”, „Żurek”, „Magiczne drzewo” i wielu serialach.

JAROSŁAW KOPRYK urodził się w 1972 r. w Lubartowie. Tu spędził swoje dzieciństwo i młodość. Uczęszczał na zajęcia plastyczne na przełomie lat ’80 i ‘90 prowadzone przez dr Dariusza Dessauera w MDK. Studiował na ASP w Warszawie. Przez ostatnie lata życia mieszkał z rodziną na Roztoczu. Artysta zmarł śmiercią tragiczną w 2007 r.

JULIA KWAŚNA była wychowanką PMDK w latach 2013-2017, gdzie uczestniczyła w zajęciach plastycznych pod kierunkiem Izabelli Dybały. W 2021 roku obroniła tytuł inżyniera architekta krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.  Obecnie kontynuuje naukę na studiach II stopnia na ASP we Wrocławiu na kierunku architektura wnętrz. Malarstwo wciąż jest jej pasją, do której chętnie wraca w każdej wolnej chwili.

KORNELIA KWAŚNA Była wychowanką PMDK w latach 2012 -2020, uczestniczyła w zajęciach plastycznych pod kierunkiem Izabelli Dybały. Obecnie jest studentką kierunku Architektura Wnętrz na ASP w Warszawie. Malarstwo oraz rysunek nadal jest jej pasją, którą wytrwale pielęgnuje. Najlepiej odnajduje się w tematyce studium człowieka, ale ciągle poszerza swoje horyzonty. Wiąże swoją przyszłość z dalszym rozwojem artystycznym.

KAROLINA MARIA MICHALAK Plastyk- rzeźbiarz. Ur. w 1990 roku. Przygoda z plastyką zaczęła się w gimnazjum. Później trafiła do PMDK na zajęcia plastyczne do pani Edyty Weremczuk. Jest absolwentką Państwowego Liceum Plastycznego w Lublinie. W 2017 obroniła tytuł magistra sztuki warszawskiej ASP na wydziale Rzeźby w pracowni u profesora Adama Myjaka. W trakcie studiów jak i po nich, pracowała przy konserwacji zabytków oraz prowadziła zajęcia ceramiczne. Ciekawym doświadczeniem były realizacje z karmelu- rzeźby i projektowanie wzorów słodyczy. Obecnie jest mamą pracującą i rzeźbiącą. Ciągle szuka nowych kierunków, rozwiązań w zagadnieniach rzeźby i innych form plastycznych.

NATALIA MICHALSKA – w latach 2004-2007 uczestniczyła w zajęciach plastycznych pod kierunkiem Pani Edyty Weremczuk, gdzie wraz z innymi uczestnikami warsztatów stworzyła grupę Happeningową SHIZ. Ukończyła studia geograficzne na wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, a następnie trójstopniowy kurs ceramiki artystycznej oraz kurs ceramiki w Bielsku-Białej w Pracowni Keramos Gryt & Szczepańska S.C. Od tamtej pory nie rozstaje się z gliną, a pasja poprowadziła do otwarcia własnej Pracowni Ceramicznej „Twórcza Przystań”. W pracy z gliną fascynuje ją jej aspekt terapeutyczny, dlatego bardzo chętnie podejmuje się różnych warsztatów z dziećmi oraz dorosłymi dzieląc się swą wiedzą o twórczej mocy żywiołów przekuwając ją w niezwykłe prace z gliny.

ALICJA MIĘKINA Absolwentka zajęć plastycznych w PMDK. Obecnie jest studentką roku 4 mechatroniki, redaktorką w internetowym radiu Gab In Net oraz przede wszystkim – fotografką. Główną tematyką prac Alicji jest natura. Autorka od najmłodszych lat pałała uczuciem do wszelkiej maści artystycznych aktywności,  w PMDK nauczyła się podstaw ekspresji oraz piękna.

BARTOSZ ROLA Jest studentem 2-ego roku informatyki na Politechnice Lubelskiej. Od dzieciństwa bardzo lubił malować i rysować. Do PMDK na zajęcia plastyczne uczęszczał przez 12 lat, gdzie rozwijał swoje zainteresowania i pasje. Ulubionym tematem prac jest natura. Pomimo studiów technicznych w wolnych chwilach bardzo lubi realizować się artystycznie.

ADRIANNA SAWCZUK-DEJKO ur. w 1987 roku w Lublinie. Lubartowianka. Absolwentka Wydziału Grafiki na ASP w Krakowie. Dyplom obroniła w 2010 roku w pracowni drzeworytu u profesora Bogdana Migi. W 2015 roku ukończyła studium pedagogiczne o profilu nauczycielskim. Aktualnie jest artystką – jak sama mówi – w stanie spoczynku, realizuje się w byciu mamą. Od 2018 r. pełni funkcję przewodniczącej Rady Rodziców w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Lubartowie.

PAWEŁ ŚWIĆ ur. w 1990r. Absolwent pracowni plastycznej PMDK. Ukończył Szkołę Artystyczną ROE w Warszawie na kierunku grafika komputerowa oraz Lubelską Szkołę Fotografii. Obecnie pracuje jako grafik w Centrum Kultury w Lublinie. Dziedzina fotografii którą sie interesuje to dokument i street.

ARTUR TROJANOWSKI ur. w 1968 r. w Łodzi. Absolwent Wydziału Edukacji Wizualnej PWSSP w Łodzi, dyplom w Pracowni Grafiki Warsztatowej prof. Tomasza Chojnackiego w 1993 r. oraz dyplom malarstwa w pracowni prof. Jacka Bigoszewskiego. Nauczyciel pracowni PMDK w Lubartowie w latach 1997 – 2003. Aktualnie zajmuje się  malarstwem, filmem i instalacją. Od 2005 roku jako Bob Dewolai tworzy Grupę „Art. Spożywcze” oraz Pracownie Antyreklamy, jest uznanym i cenionym artystą – kilkakrotnie został nagrodzony w konkursie „Obraz Roku” miesięcznika Art & Business (w latach 2002, 2003, 2005), jego prace wystawiane są w Polsce i za granicą, współpracuje także z wytwórnią muzyczną z Berlina jako projektant okładek płyt. Obecnie mieszka i pracuje w Lanckoronie.

EDYTA AGATA WEREMCZUK – ur. w 1973r. w Lubartowie. Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Chełmońskiego w Nałęczowie, dyplom w zakresie specjalności Formy Użytkowe ze specjalizacją zabawkarstwo. Studia wyższe magisterskie na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie na kierunku Wychowanie Plastyczne w latach 1994/95 – 1998/99. Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Stelmasika , pod kierunkiem adj. Tomasza Zawadzkiego. Od 1995 roku pracuje jako nauczyciel zajęć plastycznych w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Lubartowie. Zajmuje się malarstwem / ikony, karykatura, malarstwo ścienne/. 

WERONIKA WEREMCZUK Studentka Projektowania Produktu i Komunikacji Wizualnej na Wydziale Wzornictwa ASP w Warszawie. Z MDK związana od najmłodszych lat – uczęszczała na zajęcia plastyczne, taneczne i teatralne gdzie kształtowała swój charakter i kreatywność. Interesuje się projektowaniem opakowań, mebli, wyposażenia domu oraz obiektów i przestrzeni dla dzieci. Dodatkowo poszukuje ekologicznych rozwiązań materiałowych, które mogłyby zastępować plastik np. w opakowaniach. Laureatka wyróżnienia w międzynarodowym konkursie Glassberries za wykonany we współpracy z Natalią Markowicz projekt szklanych butelek.

AGNIESZKA WRÓBEL  ur. w 1999 r., w Lubartowie. Do PMDK dołączyła w 2014 roku i przez 4 kolejne lata rozwijała tu swoje zdolności pod okiem dr Izabelli Dybały. Dwukrotna Stypendystka Marszałka Województwa Lubelskiego, wielokrotna laureatka konkursów plastycznych na szczeblu ogólnopolskim oraz międzynarodowym. W czerwcu bieżącego roku obroniła z wyróżnieniem tytuł Licencjata Sztuki na Wydziale Architektury Wnętrz na ASP w Warszawie. Od października rozpoczyna studia magisterskie w tym samym kierunku. Łączy studia z pracą w  jednej z warszawskich pracowni architektury wnętrz. Pasjonatka rysunku węglem, detalistka, obserwatorka natury i ludzi.

IRENEUSZ WYDRZYŃSKI (1955- 2018) Studia w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie i w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu na Wydziale Ceramiki i Szkła zakończył dyplomem w zakresie projektowania szkła w pracowni prof. Zbigniewa Horbowego w roku 1985. Był inicjatorem powstania pracowni Szkła i Ceramiki na Wydziale Artystycznym UMCS. Jako dr hab. sztuk pięknych pełnił funkcję Kierownika Zakładu Rzeźby i Technik Szklarskich Instytutu Sztuk Pięknych, Wieloletni Członek ZPAP. Wydrzyński był autorem dwunastu wystaw indywidualnych i uczestnikiem kilkudziesięciu wystaw zbiorowych w kraju i za granicą. Prace w tworzywie szklanym rozpoczął w Lubelskich Hutach Szkła, realizując projekty szkieł użytkowych przeznaczonych do produkcji seryjnej. Jednocześnie pracował w gorącej masie szklanej, korzystając z warsztatu hut szkła w Parczewie i Dąbrowie. Autor od kilkunastu lat korzystał ze szkła okiennego, tworząc małe formy rzeźbiarskie, pracował także w technice fuzingu (stapianie szkła), która pozwala tworzyć formy użytkowe. W latach 2001-2002 prowadził zajęcia plastyczne w PMDK.

PMDK