Anioły latają wysoko

Anioły z II LO, czyli grupa wolontariuszy  z II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie, przyzwyczaiły nas do swojej niezwykłej aktywności i wielkiego zaangażowania w akcje związane z szeroko pojmowanymi zadaniami dotyczącymi pomocy potrzebującym. Tym razem chcielibyśmy napisać o dwóch działaniach, które odbyły się w ciągu ostatniego miesiąca.

15 kwietnia Anioły po raz kolejny przyłączyły się do akcji „Żonkilowe Pola Nadziei”, w ramach której uczniowie zbierają datki dla Hospicjum św. Anny w Lubartowie, w zamian rozdając kwitnące żonkile. Taka postawa pokazuje, że młodzi ludzie nie są obojętni na los drugiego człowieka i chętnie poświęcają swój czas, by po prostu pomagać. 

W ostatnim tygodniu natomiast opiekun Klubu Wolontariusza – Pani Justyna Świderska – Niedobit – otrzymała tytuł „Pedagoga z życiem”, który przyznawany jest nauczycielom za aktywną pomoc, wsparcie i zaangażowanie w organizację akcji KOMÓRKOMANIA, która ma na celu powiększenie bazy dawców krwiotwórczych komórek macierzystych. W związku z udziałem w tej akcji II LO otrzymało tytuł „Lubelskiej szkoły z życiem”.