Anioły z II LO działają

Od wielu już lat wolontariusze z II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie organizują mnóstwo akcji na rzecz potrzebujących na terenie własnej szkoły, współpracują z instytucjami pomocowymi w Lubartowie, włączają się w akcje ogólnopolskie.

Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza „Anioły II LO” wraz z opiekunem Justyną Świderską-Niedobit od 11 lat prowadzą swoją działalność na Ukrainie. Wspierają potrzebujących, chorych i samotnych Polaków we Lwowie i na Wołyniu, regularnie zawożą dary do Lwowskiego Domu Dziecka, Sierocińca dla najmłodszych dzieci, polskiego przedszkola i świetlicy Caritas we Lwowie. Zawsze są gotowi, by wesprzeć tych, którym życie zaplanowało smutny scenariusz.

9 kwietnia wolontariusze wzięli udział w organizacji akcji „Pola Nadziei”. Akcja ta przebiegała już po raz siódmy w ramach działalności charytatywnej, prowadzonej na rzecz osób nieuleczalnie chorych. Celem tej inicjatywy jest rozpowszechnianie idei hospicyjnej poprzez uwrażliwienie społeczeństwa na potrzeby osób nieuleczalnie chorych oraz pozyskiwanie funduszy potrzebnych do pełnienia opieki nad podopiecznymi hospicjum domowego i stacjonarnego. Międzynarodowym symbolem nadziei są żonkile, które towarzyszyły zbiórce funduszy.

9 maja cała społeczność uczniowska II LO, koordynowana przez Anioły, włączyła się w akcję zbiórki pieniędzy na rzecz Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie – TWÓJ DAR SERCA DLA HOSPICJUM. Wolontariusze przygotowali kiermasz ciast, z którego dochód zasilił akcję hospicyjną. Jak zawsze uczniowie i pracownicy II LO pokazali swoją ogromną wrażliwość i gorące serca.

Anioły z II LO/ AO