Anioły z II LO z pomocą na Ukrainie

Licealiści ze Szkolnego Klubu Wolontariusza działającego w II Liceum Ogólnokształcącym im. P. Firleja w Lubartowie spędzili kilka listopadowych dni na Ukrainie, by nieść bezinteresowną pomoc, dzieląc się zgromadzonymi darami i swoją wrażliwością z podopiecznymi wielu placówek.

Powiedzieć tylko, że było pięknie i wzruszająco, to zbyt mało. Kilka dni z fantastycznymi Aniołami z II LO sprawiło, że pojęcia miłości, wiary w drugiego człowieka i pomocy nabrały wprost kosmicznej mocy. Wolontariusze stali się po tym projekcie dowodem w najczystszej i najpiękniejszej postaci na to, że warto czerpać z każdej sekundy naszego życia i że warto być z kimś w jego samotności – to refleksje po wizycie w Domu Opieki w Brzuchowicach; że uśmiech dziecka jest bezcenny, a w oczach maluchów bez rodziców brakuje tego blasku – to spostrzeżenie po spotkaniu z dziećmi w polskim przedszkolu i Lwowskim Domu Dziecka; że świat osób chorych, upośledzonych i niepełnosprawnych jest równie kolorowy i radosny jak nasz – tego doświadczyli w świetlicy „Krok za krokiem”; że patriotyzm we współczesnym świecie to wartość nadrzędna, a historia Polski i relacje polsko-ukraińskie są skomplikowane – to wiedza wyniesiona z wizyty w Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej.

Ogromne podziękowania składamy Aniołom z II LO za ich pracę, zaangażowanie, ogromne serca, wrażliwość, za wszystkie wzruszające chwile, inspirujące rozmowy, wsparcie i uśmiech. Wyjazd objął Honorowym Patronatem Burmistrz Miasta Lubartów Krzysztof Paśnik. Organizatorką całej wyprawy była Justyna Świderska-Niedobit, którą w opiece nad młodzieżą wspierali Franciszek Malczewski i Krzysztof Nowak.

II LO/AO