Anna Fic – Lazor rekomendowana na dyrektora Muzeum w Kozłówce

Anna Fic-Lazor, główny konserwator Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, już niedługo może otrzymać nominację na dyrektora. Została rekomendowana przez komisję konkursową na to stanowisko. Konkurs przeprowadzono 3 listopada. To zarząd zdecyduje, czy od 1 stycznia 2015 roku Anna Fic-Lazor zastąpi wieloletniego dyrektora Muzeum, Krzysztofa Kornackiego, który odchodzi na emeryturę. O posadę dyrektora Muzeum Zamoyskich w Kozłówce ubiegało się 11 kandydatów.

Anna Fic-Lazor jest absolwentką lubelskiego Liceum Sztuk Plastycznych oraz Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Od 1987 pracuje w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, a od roku 2000 jest jego Głównym Konserwatorem. Od podstaw stworzyła pracownię konserwatorską w tej instytucji. Jest cenionym fachowcem, prowadzi szkolenia w tym zakresie. Jest rzeczoznawcą dzieł sztuki w specjalności: konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej przy Ogólnopolskiej Radzie Konserwatorów Dzieł Sztuki; członkinią zespołu konserwatorów muzealnych do spraw opracowania standardów konserwatorskich w formie rekomendacji dla muzeów przy Narodowym Instytucie Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. To także autorka licznych artykułów dotyczących konserwacji, współkomisarz specjalistycznej wystawy „Przywrócone piękno. Tajemnice warsztatu konserwatora”, zorganizowanej w Kozłówce (2001). W Muzeum Zamoyskich w Kozłówce Anna Fic-Lazor zajmuje się również oprawą plastyczną wystaw czasowych; projektuje druki ulotne (plakaty, zaproszenia, karty okolicznościowe), a nawet ilustruje książki, ukazujące się nakładem Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Za swoją pracę została odznaczona: Złotą Odznaką „Za opiekę nad zabytkami” (2002), Srebrnym Krzyżem Zasługi (2004), Medalem honorowym im. Bohdana Marconiego ASP w Warszawie za wspólne ratowanie zabytków i wieloletnie prowadzenie praktyk studenckich i w tym roku Złotym Krzyżem Zasługi.

Anna Fic Lazor
Anna Fic-Lazor odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi podczas uroczystości 70-lecia Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.