Arcybiskup Stanisław Budzik z wizytą w parafii

 W parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Łucce gościł ks. Arcybiskup Stanisław Budzik. W niedzielę 18 czerwca przeprowadził wizytację kanoniczną w parafii. Został serdecznie powitany przez jej proboszcza ks. Krzysztofa Krzyszczaka. Arcybiskup pierwszą Mszę św. odprawił w kaplicy w Wólce Rokickiej, tam też wygłosił kazanie. Następnie przewodniczył liturgii Mszy św. w kościele parafialnym w Łucce. Życzył ukończenia budowy kościoła. Wyraził też podziw dla parafian za angażowanie się w życie wspólnoty.

Foto: Radek Ozonek