Artur Kuśmierzak wygrał w sądzie z Tadeuszem Małyską (aktualizacja)

Jest wyrok sądowy w sprawie, jaką wytoczył Tadeusz Małyska – kandydat na burmistrza („Inicjatywa dla Lubartowa”) Arturowi Kuśmierzakowi, startującemu na radnego z listy KWW Wspólny Lubartów.

Tadeusz Małyska zażądał zakazu rozpowszechniania informacji, że „Nawet Małyska głosuje na Krzyśka”.

Konflikt dotyczył przejęzyczenia Tadeusza Małyski podczas debaty kandydatów na burmistrza zorganizowanej przez Tygodnik Wspólnota Lubartowska. Małyska na pytanie, jak zatrzymać młodzież w mieście odpowiedział, że trzeba realizować program Wspólnego Lubartowa, a to nazwa komitetu, z którego kandyduje burmistrz Krzysztof Paśnik.

Artur Kuśmierzak w mediach społecznościowych umieścił hasło: „Nawet Małyska głosuje na Krzyśka” wraz z emotikonami. W reakcji na to Tadeusz Małyska skierował do sądu sprawę w trybie wyborczym. Domagał się zakazu rozpowszechniania tej informacji, sprostowania i zapłaty 10 tys. złotych na rzecz Miejskiego Klubu Sportowego Lewart.

2 kwietnia Sąd Okręgowy w Lublinie oddalił wniosek Tadeusza Małyski i uznał, że przejęzyczenie i jego konsekwencje należy wkalkulować w ryzyko kampanii wyborczej, a hasło „Nawet Małyska głosuje na Krzyśka” z emotikonem to humorystyczna opinia uczestnika debaty.

AKTUALIZACJA

Sąd Apelacyjny zmienił rozstrzygnięcie i nakazał opublikowanie sprostowania w prasie i na profilu Facebook. Nie uwzględnił żądania zapłaty 10000 złotych na klub sportowy Lewart Lubartów”.

(KW)