„Artystyczne Ferie 2020”

90 wychowanków spędziło ferie w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Lubartowie na zajęciach okresowych „Artystyczne Ferie 2020”. Nauczyciele PMDK przygotowali dla dzieci w wieku 6-12 lat warsztaty plastyczne, muzyczne, teatralne i taneczne. Dzieci na warsztatach plastycznych pracowały nad własnymi marionetkami oraz kalendarzem z własnym zdjęciem – prezentem dla babci i dziadka z okazji ich święta. Na zajęciach tanecznych i teatralnych dzieci mogły dobrze poznać się podczas gier, zabaw i ćwiczeń integracyjnych . Na warsztatach muzycznych wychowankowie mieli okazję zagrać z nut na dzwonkach ręcznych i instrumentach perkusyjnych oraz zaśpiewać dziecięce przeboje. Dwukrotnie dzieci wzięły udział w spotkaniu profilaktycznym z asp. szt. Grzegorzem Mazusiem z KPP w Lubartowie, wychowankowie mieli także okazję zwiedzić Miejską Bibliotekę Publiczną w Lubartowie. Dużą atrakcją były wycieczki – dzieci wraz z nauczycielami odwiedzili Muzeum Wsi Lubelskiej (14 i 21.01.2020) , aby wziąć udział w aktywnym zwiedzaniu, grze „czarna studnia” oraz skorzystać z integracyjnego ogniska i przejażdżki wozem. Na zakończenie pierwszego tygodnia wychowankowie obejrzeli spektakl „Arabela” w Teatrze im. H. Ch. Andersena w Lublinie, a po nim mieli też okazję zajrzeć za kulisy przedstawienia. Ostatni dzień drugiego tygodnia ferii wychowankowie spędzili w Poleskim Parku Narodowym, gdzie skorzystali z warsztatów przyrodniczych z pracownikami PPN, a na ścieżce edukacyjnej „Żółwik” zobaczyli m.in. przebywające w lecznicy bociany oraz … zahibernowanego żółwia błotnego.

Urszula Bednarczyk