Artystyczne wakacje z PMDK

80 dzieci w wieku 7-12 lat spędziło dwa wakacyjne tygodnie (24 – 28.06 i 26-30.08.2019) w PMDK w Lubartowie na warsztatach i wycieczkach realizowanych w ramach zajęć okresowych „Artystyczne wakacje 2019”. Codziennie odbywały się warsztaty plastyczne, muzyczne, taneczne, teatralne i ruchowe prowadzone przez nauczycieli PMDK rotacyjnie w czterech grupach. Zajęcia z całą grupą (40 osób) były zagospodarowane przez nauczycieli Pracowni Inicjatyw Kulturalnych. W programie każdego tygodnia znalazły się dwie wycieczki: na warsztaty artystyczne – plener malarski w Kazimierzu Dolnym, integracyjna  – do Bobrówki, do Kocka (Muzeum Historii Kocka, pałac Jabłonowskich, plac zabaw – Firlejowe Sioło) i Poleskiego Parku Narodowego, gdzie odbyły się warsztaty przyrodnicze oraz integracyjne ognisko.

Urszula Bednarczyk