„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – ruszył nabór

544 tys. zł na realizację usług asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością otrzymało Miasto Lubartów w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z Funduszu Solidarnościowego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie ogłasza nabór uczestników do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024r.

Warunkiem udziału w rekrutacji osoby z niepełnosprawnością jest złożenie Karty zgłoszenia do programu dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 wraz z kopią aktualnego orzeczenia i Kartą zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu.

Program ma na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Kartę zgłoszenia, regulamin oraz wszystkie niezbędne informacje dostępne są na stronie:
https://www.mops.umlubartow.pl/…/213-ogloszenie-naboru…

Karty należy składać w siedzibie MOPS ul. 3 – go Maja 24A do dnia 21 marca 2024 roku do godz. 15.30.