Awanse nauczycieli i spotkanie z dyrektorami miejskich placówek

3 nauczycieli przedszkoli miejskich otrzymało awanse na stopień nauczyciela mianowanego. Akty nadania stopnia awansu zawodowego zostały wręczone 28 sierpnia w Urzędzie Miasta Lubartów przez burmistrza Janusza Bodziackiego i naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Ewę Sędzimierz.

Egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego zdali:

Małgorzata Kłoda – nauczyciel w Przedszkolu Miejskim  nr 1 w Lubartowie

Barbara Barszczyk – nauczyciel w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Lubartowie

Aneta Kowalczyk – nauczyciel w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Lubartowie.

 

Tego dnia miało też miejsce spotkanie z dyrektorami placówek miejskich – przedszkoli i szkół. Burmistrz Janusz Bodziacki podziękował za pracę byłej dyrektor Przedszkola nr 1 Teresie Oleszko, która odeszła na emeryturę i powitał jej następczynię Małgorzatę Szczepańską. Podziękowania za długoletnią pracę otrzymali też Jerzy Zbiciak (dyrektor Gimnazjum nr 1) i Sławomir Zdunek (dyrektor Gimnazjum nr 2). Na dotychczasowych stanowiskach pozostają dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 Krzysztof Świć, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Danuta Sienkiewicz i dyrektor Przedszkola nr 2 Teresa Kosior, którzy wygrali konkursy.

Sylwia Nowokuńska