Awanse nauczycieli

W środę 29 sierpnia w Urzędzie Miasta Lubartów burmistrz Janusz Bodziacki wręczył akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Otrzymały je osoby które w tym roku przystąpili do egzaminów na stopień awansu zawodowego. Egzaminy odbyły się w Urzędzie Miasta Lubartów w dniach 1 sierpnia i 8 sierpnia.

Awans uzyskało 6 osób – nauczycielek i nauczycieli z placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Lubartów.

Akty nadania  zostały wręczone sześciu osobom: 1. Beata Romanek – nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 4; 2. Dorota Latek – nauczyciel wychowawca świetlicy w szkole Podstawowej nr 3 im. P. Firleja; 3. Marek Góralski – nauczyciel historii w Szkole Podstawowej nr 1; 4. O. Paweł Działa – nauczyciel religii w Szkole Podstawowej nr 1; 5. Ks. Paweł Kościuk – nauczyciel religii w II Liceum Ogólnokształcącym im. P. Firleja; 6. Jedna z osób nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

Emilia Kosek