Azymut aktywnie działa

Szkolny Klub Krajoznawczo Turystyczny „Azymut”, działający w II Liceum Ogólnokształcącym w Lubartowie zorganizował kilka imprez. Ostatnie z nich to V Mikołajkowe Marsze na Orientację z Recalem o Puchar Burmistrza Miasta Lubartów. Uczestnicy startowali w kategoriach TM oraz TJ. Mapy oraz zadania były takie same dla obu kategorii. Trasy przebiegały w okolicach Wieprza, ogrodów działkowych oraz w pobliżu szpitala. Nie były one długie, jednak przejście ich wymagało dobrej kondycji fizycznej. 9 grudnia „Azymut” gościł w II LO Elizę Sadowską, zajmującą się edukacją i turystyką w Nadleśnictwie Lubartów. Przedstawiła ona młodzieży za1502510_568230783263681_1103865251_nsady działania oraz sposoby organizacji pracy leśników. Uczniowie dowiedzieli się, że gospodarkę leśną prowadzi się według planu urządzenia lasu poddawanego rewizji i aktualizacji co 10 lat, a także według czterech kardynalnych zasad: powszechnej ochrony lasów, trwałości utrzymania lasów, ciągłości i zrównoważonego wykorzystywania wszystkich funkcji lasów, powiększania zasobów leśnych. Wizyta ta zaowocowała zawiązaniem bliższej współpracy między Azymutem, a Nadleśnictwem Lubartów. Przypominamy, opiekunami są Katarzyna Płaszczewska i Przemysław Kural

Foto: II LO