„Azymut” z II LO doceniony

Opiekunowie Szkolnego Klubu Krajoznawczo-Turystycznego „Azymut”, działającego w II Liceum Ogólnokształcącym im. P. Firleja w Lubartowie, otrzymali uroczyste podziękowanie za popularyzację turystki i krajoznawstwa wśród młodzieży.

Katarzyna Płaszczewska i Łukasz Wasyluk, opiekunowie „Azymutu”, 23 i 26 listopada uczestniczyli w corocznym posiedzeniu Zarządu Oddziału SKKT w Lublinie, na którym obecni byli prezesi kół i klubów turystyczno-krajoznawczych. Podczas spotkań podsumowano działalność wszystkich oddziałów i kół krajoznawczych, działających w obrębie Oddziału Miejskiego PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Lublinie oraz przedstawiono organizację i przebieg Sesji Krajoznawczej „Lublin na dawnej pocztówce”. Ważnym punktem programu było zaplanowanie konkretnych działań w ramach przyszłorocznych uroczystych obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, które zostaną połączone ze 110-leciem powstania Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Omówiono również bieżące sprawy, a także podjęto plany na 2018 rok. Ważnym wydarzeniem będzie coroczny zlot szkolnych klubów krajoznawczo-turystycznych, który zaplanowano na czerwiec w Dęblinie.

Prezes Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie dr Andrzej Wasilewski docenił działania SKKT „Azymut” z II LO i złożył na ręce Katarzyny Płaszczewskiej oraz Łukasza Wasyluka podziękowania. Wyraził też wdzięczność członkom „Azymutu” za aktywność i zaangażowanie oraz pogratulował licznych imprez organizowanych przez klub. „Azymut” zasłynął m.in. z przygotowywania spotkań z ciekawymi ludźmi w ramach cyklu „Góry to fascynujące laboratorium” czy z organizowania marszów na orientację. IX Mikołajkowe Marsze na Orientację odbędą się już 5 grudnia.

II LO