„Azymut” z nowymi uprawnieniami

Natalia Kosior, Michał Paruzel i Mateusz Tabała ze Szkolnego Klubu Krajoznawczo-Turystycznego „Azymut” z II Liceum Ogólnokształcącego im. P. Firleja w Lubartowie otrzymali państwowe uprawnienia Organizatora Marszów na Orientację. Doceniona została także Katarzyna Płaszczewska, opiekun „Azymutu”.

Wręczenie uprawnień przyznanych przez Komisję Imprez na Orientację Zarządu Głównego PTTK w Warszawie odbyło się 10 marca podczas XII Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej, którego organizatorem była Komisja Turystyki Pieszej przy Oddziale Miejskim PTTK w Lublinie. W spotkaniu uczestniczyli pani Katarzyna Płaszczewska, nauczycielka geografii w II LO i opiekun SKKT „Azymut” oraz reprezentanci grupy „Azymut”.

Celem zlotu było uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 110. rocznicy utworzenia lubelskiego oddziału PTTK, czyli Oddziału Miejskiego PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Lublinie, a także popularyzacja turystyki kwalifikowanej i aktywnego wypoczynku. Impreza rozpoczęła się w Lublinie pieszym rajdem. Trasa liczyła 8 km i przebiegała następująco: Poręba-Stasin Polny-Rezerwat Stasin-Las Stary Gaj-Zemborzyce Podleśne-Majdan Wrotkowski-Zalew Zemborzycki.

Kolejnym punktem programu były obiad i spotkanie, podczas którego członkowie SKKT „Azymut”: Natalia Kosior, Michał Paruzel i Mateusz Tabała, po odbyciu rocznego kursu, otrzymali państwowe uprawnienia Organizatora Marszów na Orientację i certyfikaty Animatora Turystycznych Imprez na Orientację PTTK. Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK przyznała również pani Katarzynie Płaszczewskiej uprawnienia przodownika turystyki pieszej na województwo świętokrzyskie.

Gratulujemy i zapraszamy na kolejne marsze z „Azymutem” już 21 marca!

II LO