Bankowcy edukują młodzież w II LO

12 marca w II Liceum Ogólnokształcącym im. P. Firleja w Lubartowie odbyły się interesujące warsztaty z bankowcami, zorganizowane w ramach projektu „Bakcyl” – Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży.

Zajęcia dla uczniów klas pierwszych zorganizowano z inicjatywy Elżbiety Mizio, nauczyciela podstaw przedsiębiorczości. II LO odwiedzili Mirosław Gajewski, wiceprezes ds. handlowych Banku Spółdzielczego w Lubartowie i Magdalena Unkiewicz, pracownik zespołu ds. produktów bankowych i marketingu.
Podczas warsztatów bankowcy przekazali uczniom wiele ciekawych informacji na temat zasad funkcjonowania banku, codziennych obowiązków pracownika bankowego, biznesowego „dress code’u” oraz cech osobowości, jakimi powinien charakteryzować się pracownik banku.
Podczas wykładu uczniowie II LO poznali historię jednego z najstarszych banków w powiecie.
Wiceprezes Mirosław Gajewski przedstawił nowe techniki płatności bankowych oraz przybliżył ofertę banku skierowaną szczególnie do młodych ludzi. Należy dodać, że instytucja ta aktywnie funkcjonuje na terenie powiatu i nie tylko. Swój udział ma również w działalności szkół i przedszkoli, prowadząc Szkolne Kasy Oszczędnościowe. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze i zapoczątkowało stałą współpracę II LO z Bankiem Spółdzielczym. Warto dodać, że uczniowie zostali zaproszeni na wizyty studyjne do banku, gdzie będą mogli zobaczyć, na czym polega praca bankowca „od wewnątrz”.

Uczniowie II LO serdecznie dziękują panu wiceprezesowi Mirosławowi Gajewskiemu i pani Magdalenie Unkiewicz, że zechcieli podzielić się swoją wiedzą na temat bankowości oraz pani Elżbietą Mizio, nauczycielce podstaw przedsiębiorczości, za zorganizowanie ciekawych zajęć.

II LO