Basen w Wólce Rokickiej otwarty

Zainteresowani mogą już korzystać z krytej pływalni ORKA w Wólce Rokickiej. Obiekt czynny jest codziennie w godzinach 8.00-21.00. Do końca bieżącego roku mieszkańcy Gminy Lubartów będą mogli skorzystać z 20% zniżki na bilety jednorazowe.

Uroczyste otwarcie obiektu miało miejsce 8 sierpnia. W tym ważnym dla gminnego samorządu dniu do Wólki Rokickiej przyjechali zaproszeni goście, w tym m.in. zastępca Prezydenta Miasta Lublin Artur Szymczyk, przedstawiciele Marszałka Województwa Lubelskiego – Dyrektor Regionalnego Biura Energii Henryk Smolarz i Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Marcin Czyżak, dyrektor zespołu projektów SKANSKA Paweł Haberland, architekt obiektu Paweł Kobierzewski, przewodniczący Rady Gminy Lubartów Stanisław Borzęcki. W otwarciu wzięli udział także wójtowie sąsiednich gmin, a także radni Gminy Lubartów, sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy Lubartów oraz mieszkańcy Wólki Rokickiej i okolic. Po symbolicznym przecięciu wstęgi dziekan Dekanatu Lubartowskiego ks. Andrzej Juźko dokonał poświęcenia nowego obiektu. W dalszej części uroczystości odbywającej się wewnątrz obiektu Wójt Gminy Lubartów Krzysztofa Kopyść zaprezentował historię powstania basenu, przebieg współpracy z samorządem Miasta Lublin oraz przebieg samego procesu inwestycyjnego. Słowa uznania i gratulacje skierowali do zgromadzonych zaproszeni goście, życząc, aby pływalnia była miejscem tętniącym życiem.

Na inwestycję wydatkowano ponad 12,6 mln złotych, z czego 9 mln zł pochodziło z budżetu Miasta Lublin w ramach rekompensaty za pozwolenie na dalsze składowanie śmieci na terenie wysypiska w Rokitnie.

ig