Basen zostanie zmodernizowany

Na początku sierpnia Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubartowie podpisał umowę na I część modernizacji basenu przy SP 3. W zakres prac wejdzie: uszczelnienie i wyłożenie niecki membraną PCV, wymiana i przebudowa instalacji odpływu wody, budowy zbiornika przelewowego, wyposażenie niecki w nowe urządzenia (słupki, drabinki, liny itp.)
Na wiosnę został złożony wniosek do Ministerstwa o dofinansowanie modernizacji basenu (obu etapów), w ramach programu Sportowa Polska. Jednak MOSiR nie otrzymał środków na ten cel.
W związku z tym jednostka musi wykonać te najpilniejsze i niezbędne prace w ramach własnego budżetu. W tym roku zrealizowany zostanie I etap inwestycji. Przewidziane prace zmniejszą zużycie, obniżą koszty ogrzania wody oraz w znacznym stopniu wpłyną na jakość wody w basenie.